Próchnica

Próchnica, schorzenie wywoływane przez czynniki zewnątrzustrojowe, polegające na odwapnieniu i proteoli­tycznym rozpadzie tkanek twardych zęba (szkliwo, zębina). Próchnica rozpoczyna się mikroskopijny zmianą na po­wierzchni łęba, która postępując, rozwija się w dostrzegalny ubytek tkanek twardych. Obecnie wiadomo, że roz­wój zmiany próchniczej uwarunkowany jest obecnością w jamie ustnej drobnoustrojów, odpowiedzialnych za powstawanie na płytce nazębnej uszkadzających szkliwo kwasów z węglowodanów dostarczanych w diecie. Wsku­tek przerwania ciągłości szkliwa dochodzi do enzyma­tycznego uszkodzenia białkowej struktury zębiny. Przy­czyną rozwoju próchnicy mogą być zła dieta, zła higiena jamy ustnej, zły ogólny stan zdrowia, strukturalne uszkodze­nie zęba czy czynniki uwarunkowane genetycznie. W le­czeniu i profilaktyce próchnicy należy uwzględnić prawidłową die­tę. właściwą higienę jamy ustnej oraz stomatologiczne leczenie próchnicy. Istotnym punktem w profilaktyce próchnicy jest uzu­pełnianie diety fluorkiem sodu w przypadku niedoboru tego pierwiastka w wodzie wodociągowej.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz