Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna, specjalność związana z przywróceniem i utrzymaniem funkcji, wyglądu i kom­fortu narządu żucia poprzez zastosowanie protez zębo­wych. Protezy zębowe mogą stanowić pojedyncze lub złożone z kilku zębów protezy ruchome (wyjmowane) lub umieszczane na stałe protezy mocowane do zębów pacjenta lub wszczepiane w kość zębodołową (implan­ty). Inny rodzaj protez stanowią korony, które zastępują zewnętrzną, zniszczoną cz. zęba i chronią pozostałe struk­tury przed uszkodzeniem. Protetyka stomatologiczna pozwala także na korek­cję różnych deformacji, np. rozszczepu podniebienia, oraz uzupełnienie kości zębodołowej, stanowiącej pod­stawę dla protez stomatologicznych. Korekcją deformacji twarzy i przywróceniem prawidłowej funkcji narządowi żu­cia zajmuje się chirurgia szczękowa. W wielu przypadkach protezy stosowane są jako etap przejściowy przed cał­kowitą rekonstrukcją chirurgiczną.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz