Przekwitanie

Przekwitanie, okres okołomenopauzalny, który cha­rakteryzuje się stopniowym spadkiem produkcji estro­genów przez jajniki. Spadek poziomu estrogenów wpły­wa na funkcjonowanie innych gruczołów dokrewnych regulujących pracę układu rozrodczego i prowadzi do za­burzeń nerwowo-naczyniowych w podwzgórzu. Zaburze­nia te są z kolei przyczyną charakterystycznego objawu klimakterycznego – uderzeń krwi (uczucie gorąca, obej­mujące twarz i ciało, któremu towarzyszyć mogą zaczer­wienienie skóry, parestezje, poty). Objaw ten, występu­jący wiele razy w ciągu dnia, może pojawiać się przed menopauzą i utrzymywać się przez kilka miesięcy czy nawet lat po menopauzie. W powstawaniu innych obja­wów przekwitania, np. rozdrażnienia, bóli i zawrotów głowy, pod­stawową rolę odgrywają czynniki psychologiczne (lęki związane ze starzeniem się, zmiana trybu życia czy rela­cji rodzinnych). Przyrost masy ciała spowodowany jest nadmierną podażą pokarmów i zmniejszeniem aktyw­ności fizycznej. Postępowanie lekarskie w okresie przekwitania obej­muje: okresowe badania, psychoterapię, a w niektórych przypadkach leczenie hormonalne estrogenami.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz