Przełyk

Przełyk, stosunkowo prosta rura mięśniowa, przez któ­rą pokarm przechodzi z gardła do żołądka. Przełyk  może kur­czyć się i rozkurczać, pozwalając na przejście pokarmu. Przełyk leży w śródpiersiu tylnym do przodu od kręgosłupa i do tyłu od tchawicy i serca. Rozpoczyna się na wyso­kości chrząstki pierścieniowatej krtani, następnie prze­chodzi przez cz. mięśniową przepony i już w obrębie ja­my brzusznej łączy się z wpustem żołądka. Ze względu na przebieg wyróżnia się cz. szyjną, cz. piersiową i cz. brzuszną. Do najczęstszych zaburzeń przełyku należą: owrzo­dzenia, krwawienia, zgaga spowodowana zarzucaniem soków żołądkowych do przełyku, achalazja (utrzymujący się skurcz dolnego zwieracza przełyku, uniemożliwiający przecho­dzenie pokarmu z przełyku do żołądka, spowodowany uszko­dzeniem lub zniszczeniem zakończeń nerwowych w ścia­nach przełyku) i skleroderma (zaburzenie dotyczące kolagenu tkanek przełyku, skurcz spazmatyczny mięśni przełykowych).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przełyk.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz