Przepona

Przepona, kopulasta struktura mięsniowo-błoniasta rozdzieiająca u ssaków wspólną jamę ciała na dwie jamy: klatki piersiowej i brzuszną. Oddzielenie obydwu jam ma ogromne znaczenie dła funkcji oddechowej płuc, które w  tym przypadku w znacznie mniejszym stopniu nara­żone są na zmiany ciśnienia wynikające z działania tłocz­ni brzusznej. Ze względu na swą kopulastą budowę, uwy­pukleniem skierowaną do jamy klatki piersiowej, przepona, poruszając się między oddzielanymi przez siebie jama­mi, zwiększa objętość każdej z nich kosztem drugiej. Obok mięśni międzyżebrowych przepony  jest gł. mięśniem od­dechowym, a ściślej wdechowym w tzw. typie oddycha­nia brzusznego.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz