Przeziębienie

Przeziębienie, infekcja wirusowa rozpoczynająca się w górnym odcinku układu oddechowego (jama nosowa, gardło), niekiedy rozprzestrzeniająca się na dolne od­cinki układu oddechowego (oskrzela, pęcherzyki płuc­ne); często towarzyszą jej wtórne zakażenia ucha środ­kowego i oczu. Podstawową różnicą pomiędzy przeziębieniem a innymi infekcjami dróg oddechowych jest nieobecność gorącz­ki (temp. do 38°C) oraz średnie nasilenie objawów. Po­znano ok. 200 różnych rodzajów wirusów odpowiedzial­nych za wywoływanie przeziębień.  Zazwyczaj izoluje się dwa lub więcej typów wirusów w czasie jednego epizodu choro­by. Rozprzestrzenianie zakażenia zachodzi drogą kropel­kową od chorego lub nosiciela. Okres inkubacji jest krót­ki. wynosi od 1 do 4 dni. W leczeniu stosuje się leki objawowe w połączeniu z wypoczynkiem i przyjmowa­niem odpowiedniej ilości płynów. W niektórych przy­padkach podaje się antybiotyki w celu zapobieżenia roz­wojowi wtórnych infekcji bakteryjnych.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz