Psychiatria

Psychiatria, gałąź medycyny zajmująca się diagnozo­waniem, profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Dominującą formą leczenia w praktyce psychiatrycznej są metody analizy dążące do uświadomienia pacjentowi jego wewnętrznych konfliktów. W psychiatrii stosuje się różne me­tody leczenia, m.in. psychoterapię. Leczenie z zastoso­waniem elektrowstrząsów dotyczy przypadków ciężkiej depresji i niektórych psychoz. Do najczęściej stosowa­nych form leczenia chorób psychicznych należy farma­koterapia. Współcześnie psychiatra współpracuje ściśle z psychologiem klinicznym i pracownikiem socjalnym.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz