Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, inaczej reani­macja; ogół zabiegów ratowniczych mających na celu przywrócenie samodzielnego oddychania i prawidłowe­go krążenia krwi po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wskutek utonięcia czy po urazach. Do zabiegów ratow­niczych zalicza się sztuczne oddychanie i zewnętrzny, ina­czej pośredni, masaż serca. Zabiegi resuscytacyjne wy­konuje się wyłącznie u osób nieprzytomnych, u których stwierdza się brak oddechu i zatrzymanie krążenia krwi.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz