Różyczka

Różyczka, zakaźna, wirusowa choroba, zazwyczaj o ła­godnym przebiegu. Charakteryzuje ją dłuższy niż w przy­padku odry okres inkubacji, rzadziej też daje poważne po­wikłania. Do zakażenia dochodzi wskutek bezpośredniego kontaktu z chorym, zakażalność jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku odry. Choroba rozwija się naj­częściej u starszych dzieci i młodych dorosłych, rzadziej u młodszych dzieci. Przebycie choroby pozostawia trwałą odporność, przy czym nie występuje odporność krzyżowa na odrę. Okres inkubacji wynosi 10-20 dni, najczęściej 17-18 dni. Pierwszym zauważalnym objawem jest zazwyczaj średnioplamista wysypka, podobna do wysypki odrowej, lecz nieco jaśniejsza i luźniej rozmieszczona, zlokalizowa­na gł. na tułowiu i twarzy. Pojawia się nagle, zwykle w cią­gu jednego dnia, i ustępuje po ok. 2 dniach. Występują ła­godne objawy ze strony błon śluzowych (lekkie zapalenie spojówek i błon śluzowych nosa). Gorączka, zwykle umiar­kowana, rzadziej wysoka, trwa 2-3 dni; czasem w ogóle nie występuje. Charakterystycznym objawem jest powiększe­nie węzłów chłonnych, gł. karkowych i w in. okolicach cia­ła. W większości przypadków choroba ma przebieg ła­godny, rzadko dochodzi do komplikacji, np. zapalenia mózgu. Leczenie jest objawowe; zaleca się leżenie w łóżku, lekkostrawną dietę i przyjmowanie dużych ilości płynów.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz