Samoistne poronienie

Samoistne poronienie, spontaniczne przedwczesne za­kończenie ciąży (wydalenie z jamy macicy jaja płodo­wego lub jego fragmentów) przed uzyskaniem przez płód zdolności do przeżycia poza macicą. Przyczyną ok. 60% , spontaniczne przedwczesne za­kończenie ciąży (wydalenie z jamy macicy jaja płodo­wego lub jego fragmentów) przed uzyskaniem przez płód zdolności do przeżycia poza macicą. Przyczyną ok. 60%  są wrodzone wady zarodka lub płodu, najczęściej znaczne aberracje materiału genetycznego. Do innych czynników przyczynowych zalicza się choroby zakaźne, nieprawidłowości narządów płciowych, ogólne choroby ciężarnej, czynniki hormonalne, czynniki immunolo­giczne, zewnętrzne urazy macicy, nieprawidłowości pę­powiny, czynniki psychiczne. Gł. objawem klinicznym samoistne poronienie zagrażającego jest krwawienie z jamy macicy.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz