Sen

Sen, normalny, okresowy stan obniżonej aktywności – łą­czący się z zawieszeniem świadomości – podczas które­go regenerują się siły organizmu, jest stanem odwracalnym i spontanicznym, charakteryzuje się zmniejszeniem wrażliwości na bodźce zewnętrzne; jest przeciwieństwem czuwania – stanu wzmożonej aktywności i wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Przemienność stanów snu i czuwa­nia jest u wyższych kręgowców najbardziej widocznym przejawem ogólnego zjawiska okresowości aktywności i wrażliwości. Nie istnieje jedno idealne kryterium snu. De­finiowany jest przez zbiór obserwacji wyczerpujących kilka rożnych kryteriów – motorycznych, zmysłowych i fizjo­logicznych. Zdarza się, że jedno lub więcej z tych kryte­riów wy stępuje podczas snu lub występuje podczas czu­wania, lecz nawet w takich przypadkach badacze są zgodni co do rozróżnienia między dwoma stanami be­hawioralnymi.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz