Skolioza

Skolioza, skrzywienie boczne części lub całego kręgo­słupa. W przeciwieństwie do prawidłowych wygięć funk­cjonalnych kręgosłupa w kierunku przednim i tylnym wygięcie boczne jest wadą nabytą. Wyróżnia się skoliozę czyn­nościową, strukturalną i idiopatyczną. Skolioza czynnościowa jest wynikiem wad postawy, wad kończyn lub długo­trwałego bólu i odwracalna przez zastosowanie różnych metod korygujących, w tym gimnastyki. Skolioza strukturalna to utrwalone skrzywienie   kręgosłupa wynikające ze znie­kształceń w budowie kręgów oraz połączeń ścisłych i ru­chomych kręgosłupa, a także zniekształceń klatki pier­siowej i miednicy spowodowanych porażeniem mięśni, dyskopatiami czy zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie stawów. Skoliozy idiopatyczne, czyli samoistne, mają podłoże ogólnoustrojowe (np. zaburzenia przemiany białkowej), występują najczęściej w okresach intensywnego wzrostu organizmu i mogą prowadzić do bardzo poważnych zmian, w tym wystąpienia garbu żebrowego włącznie.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz