Stres

Stres, w psychologii i biologii, każde napięcie lub prze­szkoda zakłócające funkcjonowanie organizmu. Ludzie reagują na stres fizyczny i psychologiczny kombinacją psy­chicznych i fizjologicznych mechanizmów obronnych. Je­śli stres jest zbyt duży i mechanizmy obronne nie spełniają  swoich funkcji, mogą pojawić się zaburzenia psychoso­matyczne lub psychiczne. W leczeniu stresu psychologicz­nego i fizjologicznego pomocne są różnorodne strategie. Umiarkowany stres  można łagodzić przez ćwiczenia fizycz­ne i medytację, np. jogę lub in. wschodnie formy relak­sacji. Ostry stres wymaga psychoterapii, która odkrywa je­go przyczyny i stara się je przepracować. Rodzaj terapii behawioralnej – znanej jako biologiczne sprzężenie zwrot­ne – umożliwia uświadomienie sobie własnych procesów wewnętrznych i zdobycie kontroli nad fizjologicznymi re­akcjami na stres . Zmiana otoczenia lub sytuacji życiowej mo­że niekiedy odnieść skutek terapeutyczny.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz