Zaburzenia płciowe

Zaburzenia płciowe , zw. także psychoseksualnymi za­burzeniami; niezdolność do przeżycia pobudzenia seksu­alnego lub osiągnięcia satysfakcji seksualnej, mimo zaj­ścia odpowiednich po temu okoliczności. Zaburzenie to może wystąpić na skutek zaburzeń fizycznych, lecz znacznie częściej jego podłożem są problemy psycholo­giczne. Do najczęstszych zaburzeń seksualnych należy impotencja (niezdolność mężczyzny do osiągnięcia lub utrzymania erekcji) i oziębłość płciowa (niezdolność ko­biety do przeżycia pobudzenia seksualnego lub orgazmu w trakcie stosunku seksualnego).

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz