Zespół Downa

Downa Zespół czyli inaczej mongoidalność; wrodzony ze­spól anomalii spowodowany trisomią chromosomu 21 (obecnością dodatkowego chromosomu w obrębie pory El).

Osoba z Zespołem Downa ma 47, a nie 46 chromosomów w komórce. Chorzy cechują się: szerokimi, spłaszczonymi ry­łami twarzy, krótką szyją, skośnym ustawieniem szpar powlekowych, zmarszczkami nakątnymi, nisko osadzonymi uszami, małym nosem, dużym językiem i ustami, niedorozwojem umysłowym zwykle umiarkowanego stopnia, choć niekiedy stopnia wyższego, o nawet głębokiego), wadami serca. Średnią częstość występowania tego zespołu określa się jako 1 przypadek na 800 żywych urodzeń, jest ona jednak zdecydowanie większa wśród noworodków kobiet rodzących po 35 roku życia. Zespół Downa może być rozpoznany jeszcze przed urodzeniem (prenatalnie) poprzez analizę chromosomów płodowych uzyskanych z pobranego pły­nu owodniowego. Dzięki istniejącemu obecnie poziomo­wi opieki medycznej, większość chorych z z.D. osiąga wiek dojrzały (z wyjątkiem tych, u których wady serca są zbyt poważne, aby możliwe było skuteczne leczenie operacyjne). Ich średnia długość życia jest jednak krót­sza niż w przeciętnej populacji (wynosi 55 lat), przede wszystkim dlatego, że wcześniej pojawiają się u nich zmiany zwyrodnieniowe charakterystyczne dla pode­szłego wieku.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz