Toksokaroza

Po łacinie: T. canis, T. cati. Wywołują: nicienie.
Etiologia : 12 gatunków toksokar, chorobotwórcze dla człowieka glisty psie i kocie, postacie dojrzałe, larwy, jaja
Epidemiologia: człowiek- żywiciel przypadkowy, droga oralna, najczęściej zakażone dzieci do 10 lat
Patogeneza: wyklucie larw w dwunastnicy- droga krwionośna- wszystkie tkanki i narządy. Mikrokrwawienia, zmiany martwicze, odczyn zapalny( ziarniniaki kwasochłonne)
Klinika

  1. Postać asymptomatyczna,
  2. Postać uogólniona( z.. larwy wędrującej trzewnej),
  3. Postać lokalna( z. l.w. ocznej), 4. Utajona

Rozpoznanie

  1. wykazanie obecności larw toksokar, 2.
  2. Immunoserologia.
  3. Inne ( MRI, KT, -zwapnienia śródczaszkowe, eozynofilia, hypergammaglobulinemia, hypoalbuminemia)

Leczenie

  • Dietylkarbamazyna 3mg/kgm.c/21-28 dni,
  • Imidazole: tiabendazol 50mg/kg m.c/5-10 dni, albendazol 400mg 2xd/5 d

Zapobieganie

  • Higiena,
  • odrobaczanie psów, kotów

Odwiedzający wpisali takie problemy:

toksokaroza leczenie.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz