Torebka wewnętrzna

Torebka wewnętrzna (capsula interna) – włókna dróg rzutowych łączące korę mózgu z głębiej leżącymi jądrami ośrodkowego układu nerwowego tworzą w istocie białej (środku półowalnym) tzw. wieniec promienisty, który rozszerzony wachlarzowato pod korą mózgu, a zagęszczony na dolnej granicy półkuli przechodzi w białą blaszkę, zwaną torebką wewnętrzną.

 •  na przekroju czołowym omawiana torebka przedstawia się jako blaszka biegnąca od góry i boku ku dołowi i przyśrodkowo
 •  na przekroju poziomym przyjmuje kształt kąta otwartego ku bokowi
 •  składa się z odnogi przedniej (crus anterius capsulae internae), leżącej między głową jądra ogoniastego, a skorupą oraz z odnogi tylnej (crus posterius capsulae internae) oddzielającej gałkę bladą od wzgórza – dlatego zwana jest częścią wzgórzowo-soczewkową (pars thalamolenticularis)
 •  między omawianymi odnogami znajduje się kolano torebki wewnętrznej (genu capsulae internae)

Odnoga przednia określana jest jako część przedsoczewkowa torebki wewnętrznej (pars prelentiformis capsulae internae).

Odnoga tylna przechodzi w część nadsoczewkową (pars supralentiformis), ku tyłowi w część zasoczewkową torebki wewnętrznej (pars retrolentiformis capsulae onternae), część zasoczewkowa przedłuża się ku dołowi w część podsoczewkową torebki wewnętrznej (pars sublentiformis capsulae internae).

Przez torebkę wewnętrzną przechodzi większość dróg rzutowych. W odnodze przedniej torebki biegną:

 •         promienistości wzgórzowe przednie (radiationes thalamicae anteriores)
 •         droga czołowo-mostowa (tractus frontopontinus)

Przez kolano torebki biegną:       droga korowo-jądrowa (tractus corticonuclearis) łącząca korę mózgu z jądrami ruchowymi nerwów czaszkowych. Przez odnogę tylną torebki przechodzą:

 •         włókna korowo-rdzeniowe (fibrae corticospinales) – droga piramidowa, znajdują się tutaj włókna motoryczne przeznaczone kolejno dla mięśni szyi, ręki, przedramienia, ramienia, barku, klatki piersiowej, brzucha, uda, podudzia, stopy, pęcherza moczowego i odbytnicy
 •         promienistości wzgórzowe środkowe (radiationes thalamicae centrales)

Przez część zasoczewkową torebki biegną:

 •         promienistości wzgórzowe tylne (radiationes thalamicae posteriores)
 •         pęczek ciemieniowo-potyliczno-mostowy (fasciculus parietooccipitopontinus)

Przez część podsoczewkową torebki biegną:

 •         promienistość wzrokowa (radiatio optica)
 •         promienistość słuchowa (radiatio acustica)
 •         włókna skroniowo-mostowe (fibrae temporopontinae)

Zaznaczyć należy, że włókna podążające ze wzgórza do kory stanowią ostatni, III neuron dróg czuciowych. Drogi korowo-mostowe, czyli pęczek ciemieniowo-potyliczno-mostowy i włókna skroniowo-mostowe, stanowią odcinek dróg łączących korę mózgu z korą móżdżku przez most.

Przez torebkę wewnętrzną przebiegają również inne drogi łączące korę z jądrami podkorowymi mózgowia, stanowiące I neuron dróg pozapiramidowych: istotą czarną, niskowzgórzem, prążkowiem, gałką bladą, jądrem czerwiennym, tworem siatkowatym, pokrywą śródmózgowia.

Oprócz torebki wewnętrznej włókna istoty białej mózgu tworzą też torebkę zewnętrzną (capsula externa), która oddziela skorupę od przedmurza oraz torebkę ostatnią (capsula extrema), leżącą między przedmurzem a korą wyspy.

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

torebka wewnętrzna.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz