Transfuzjologia i transplantologia

Niektóre układy grupowe:
A) znaczenie w transfuzjologii

 • AB0
 • Rh
 • Kell (K)- wykrywany tylko w świeżych krwinkach
 • Lewiss- w osoczu, ślinie, wydzielinach (PTA- pośredni test aglutynacyjny)

B) transplantologia

 • HLA
 • Duffy (Fy)
 • Kidd (JK)
 • MNS

AB0
Na erytrocytach (łańcuch prekursorowy typu II) i na innych komórkach (inny łańcuch prekursorowy), w tkance nerwowej mało

Antygen H (gr 0)
– transferaza H

antygen A
– transferaza A

antygen B
– transferaza B

antygen AB
– transferaza A
– transferaza B

grupa A2- transkrypt jest dłuższy, aktywność transferazy mniejsza

inne tkanki- inne transferazy

 • antygeny- wielocukry
  MNS- glikoforyny (w krwinkach) nadają ładunek ujemny- kwas sjalowy
  P- glikosfingolipid
  Rh- białko
  Kell- glikoproteina
  Lewiss- wielocukier

Hapteny muszą mieć 6 aa

Przeciwciała:
– naturalne- bez wcześniejszej immunizacji
IgM- poliwalentne
– odpornościowe- po czynniku

oznaczanie grup krwi:
 surowice wzorcowe

 • anty A
 • anty B
 • anty A+B

krwinki wzorcowe

 • A1
 • B
 • 0

anty A1,B- grupa 0

czynnik Rh
surowice wzorcowe

 • anty D- najbardziej uczulający
 • anty C
 • anty E
 • anty AB

test koloidowy

 • 10% erytrocytów + auto- surowica
 • 10% erytrocytów + surowica anty- D
 • 37, 30 min

test papainowy

 • izotoniczny NaCl
 • 5% eytrocyty + anty D
 • odczynnik papainowy

odczyn Combsa (antyglobulinowy)
oparty na użyciu zwierzęcej surowicy poliwalentnej zawierającej przeciwciała antyludzkie IgG, IgM

BTA (bezpośredni test antyglobulinowy)

 • gdy podejrzenie choroby hemolitycznej u noworodka
 • chorzy z niedokrwistością autoimmunohemolityczną
 • powikłania po przetoczeniu

PTA (pośredni test antyglobulinowy)

Próba zgodności serologicznej:
a) kontrolne oznaczenie grup krwi dawcy i biorcy w układzie AB0 i Rh (D)
b) sprawdzenie ewentualnych przeciwciał nieregularnych w surowicy biorcy, w teście aglutynacji z wieloantygenowymi krwinkami wzorcowymi przeprowadzonym w środowisku NaCl przy użyciu krwinek papainowych
c) wykonanie pośredniego odczynu antyglobulinowego w buforze LISS lub testu LEN krwinek dawcy z surowicą biorcy

choroba przeszczep przeciwko biorcy GUH- ostra

 • uprzednie wiele ciąży
 • kobieta- mężczyzna
 • niezgodność układu MHC

Rodzaje przeszczepów:

 • autoprzeszczep
 • izoprzeszczep- w rodzinie
 • alloprzeszczep- ten sam gatunek, ale inna rodzina
 • ksenoprzeszczepy- inny gatunek

HLA- chromosom 6

Mechanizm odrzucania przeszczepu:

 1. faza indukcyjna
 2. faza centralna
 3. faza efektorowa

próba krzyżowa– test cytotoksyczny
limfocyty dawcy i surowica biorcy, odczyn ujemny- nie ma perforacji błony po dodaniu dopelniacza

test Terasaki

przy odrzucaniu przeszczepu:

 • CRP
 • IL 1
 • IL 2
 • INF
 • neopteryna

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz