Układ pozapiramidowy

Układ pozapiramidowy (systema extrapyramidale) stanowi zespół jąder podkorowych, którymi są skupiska istoty szarej, położone we wszystkich częściach mózgowia, ośrodki tego układu znajdują się w:

  •  kresomózgowiu bocznymjądro ogoniaste, skorupa i gałka blada
  •  międzymózgowiu – jądro niskowzgórzowe, zawiadujące balansowaniem kończyn
  •  śródmózgowiu – istota czarna (kontroluje koordynację ruchów mimowolnych i ruchów szybkich), jądro czerwienne (scala impulsy z kory mózgu z móżdżkiem i jądrami przedsionkowymi, reguluje napięcie mięśniowe), jądra wzgórków górnych i dolnych (odpowiedzialne za obronne odruchy wzrokowe i słuchowe)
  •  rdzeniomózgowiu (rdzeniu przedłużonym) – ośrodki związane z tworem siatkowatym (ośrodek oddechowy, ośrodek koordynacji i przyjmowania pokarmów)

Do układu pozapiramidowego zalicza się także małe obszary kory (kora przedruchowa) tylnych części zakrętów czołowych tj. górnego, środkowego i dolnego.

  •   swoistą cechą układu pozapiramidowego jest generowanie bezwolnej czynności mięśni wywołujących zautomatyzowane ruchy ciała występujące niezależnie od woli
  •  układ pozapiramidowy współdziała ściśle z układem piramidowym, ponieważ nadrzędną rolę w funkcji mózgowia spełnia kora mózgu, która koordynuje czynności układu pozapiramidowego poprzez drogi korowo-podkorowe
  •  w ośrodkach podkorowych układu pozapiramidowego biorą początek drogi ruchowe (zstępujące) podkorowo-rdzeniowe (pozapiramidowe)
  •  zaburzenia układu pozapiramidowego objawiają się nieskoordynowaną czynnością ruchową i zmianami napięcia mięśniowego
  •  przykładem zaburzenia układu pozapiramidowego jest choroba Parkinsona objawiająca się drżeniem spoczynkowym (szybkim i rytmicznym), któremu towarzyszy wzmożone napięcie mięśniowe
  •  w chorobie Parkinsona stwierdzono zmniejszenie się w strukturach tego układu dopaminy

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zespoł pozapiramidowy, objawy pozapiramidowe, układ pozapiramidowy, Zaburzenia Pozapiramidowe, zespół pozapiramidowy objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Komora trzecia

Komora trzecia (ventriculus tertius) (więcej…)

Zamknij