Usidlenie tętnicy biodrowej

Usidlenie tętnicy biodrowej to zwężenie tętnicy biodrowej zewnętrznej występujące u kolarzy wyczynowych.

Chociaż omawiane schorzenie jest rzadkie, od 1986 r. pojawiło się wiele doniesień na jego temat. Synonim: zwłóknienie tętnicy biodrowej zewnętrznej (external iliac endofibrosis).

Chociaż za przyczynę uznaje się uciskanie tętnicy przez więzadło pachwinowe, wyniki badań histopatologicznych wskazują na znaczne pogrubienie błony wewnętrznej. Prawdopodobnie powstaje ono wtórnie do zmiany charakteru przepływu i pozycji kolarzy w trakcie jazdy. Opisywane zmiany zazwyczaj nie prowadzą do niedrożności, a objawy ujawniają się tylko podczas ćwiczeń.

Abraham P, Chevalier JM, Loire R i wsp. External iliac artery endofibrosis in a young cyclist. Circulation 1999; 100: e38.

Leczenie

Otwarta endartektomia lub wszczepienie połączenia omijającego, chociaż najnowsze publikacje wskazują, że angioplastyka balonowa może stanowić skuteczną i alternatywną metodę mniej inwazyjną.

 

 

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz