Uwagi kliniczne diagnoza lekarska

Lista zaleceń:

 • gdy dziecko boli ucho, należy nacisnąć na płatek aby wykluczyć stan zapalny, mogący powodować ubytek w błonie bębenkowej; zapaleń ucha nie wolna leczyć antybiotykami ototoksycznymi (np. streptomycyna czy gentamycyna), gdyż grozi to głuchotą
 •   powiększone węzły podpotyliczne sugerują różyczkę; ogólne powiększenie węzłów chłonnych sugeruje AIDS lub złośliwe nowotwory, często dla zahamowania rozprzestrzeniania się raka wycina sieje
 •   przy krwiakach nadkomorowych w oponach mózgowia wyczuwa się zwolnienie tętna; wylew do komór OUN był kiedyś śmiertelny
 •   podanie do kanału kręgowego hydrokortyzonu może powodować zlepy pajęczynówkowe dające paraliż kończyn i zaburzenia zwieraczy
 •   punkcja zbiorników podpajęczynówkowych może spowodować śmierć przy: zaburzeniach pogranicza czaszkowo  kręgowego (przed badaniem należy wykonać RTG pod kątem anomalii), guzach, ropniach, nadciśnieniu śródczaszkowym (zassanie i uwięźnięcie w otworze potylicznym wielkim)
 •   podczas skarg na częste utraty przytomności wyklucza się guza przez badanie CT, a w dole tylnym czaszki przez NMR (w badaniu przeszkadzają: sztuczne soczewki, metalowe plomby, śruby w kościach, rozrusznik serca); neurochirurdzy preferują CT, gdzie krew wychodzi na biało (widać wszystkie wynaczynienia);
 •   do objawów oponowych należą: sztywność karku, odruchowe zgięcie kolan przy nacisku na spojenie łonowe lub podniesieniu nóg (objaw Kerninga); w rwie kulszowej   bóle w kręgosłupie przy podnoszeniu nóg; objaw Lascgua   objaw korzeniowy badany na plecach: naciągniecie n  kulszowego podczas podnoszenia prostych nóg powoduje silny ból; objaw Mackiewicza   pacjent leży na brzuchu; odruch Waicisa   ucisk z tyłu uda; odruch kolanowy: odruchowe prostowanie goleni przy nagłym naciągnięciu więzadła poniżej rzepki   bada się jego występowanie oraz symetrię (wygórowane odruchy sugerują zaburzenia funkcji OUN, brak odruchów   dyskopatię i uszkodzenie n. obwodowego) na podstawie zaburzeń czucia w poszczególnych dermatomach można określić poziom uszkodzenia dróg aferentnych; podobnie poziom uszkodzenia nerwów pomaga ustalić elektromiografia (EMG)   bada się szybkość przewodzenia
 • włókien (pierwsza upada warstwa czuciowa); jeżeli nerw wiedzie ścieżki czuciowe, mogą dodatkowo wystąpić zaburzenia kauzaliczne   np. przy uszkodzeniu n. piszczelowego występują bóle o charakterze pieczenia; badanie nerwów przy pomocy potencjałów wywołanych jest tanie, czułe i powtarzalne; badanie zaniku czucia prowadzi się na wewnętrznej stronie uda  włókna nerwowe do przeszczepów pobiera się często z n. skórnego łydki („próbki kablowe”)
 •   bogate unaczynienie rogów przednich rdzenia kręgowego sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się w nich procesów
 • zapalnych; wirusowe uszkodzenie słupa przedniego przez wirus Poliomyelitis, czyli choroba Heinego   Medina,
 • charakteryzuje się zanikami mięśniowymi, niedowładami i przebarwieniami
 •   transdukcja sygnału przez receptor polega na zamianie rodzaju energii jaki przenosi   przykładowo bodziec chemiczny w postaci cząsteczki zapachu zamieniany są na impulsy elektryczne, po czym dopiero ulega percepcji
 •   obrzęk powiek może świadczyć o schodzeniu nerek
 •   uszkodzenie podjądrowego odcinka n. twarzowego może dawać zespół krokodylich łez (spływają one odpowiednim kanałem i zwilżają pokarm)
 •   pod wpływem silnego stresu kobieta może poronić (S’); nadpobudliwość układu wegetatywnego objawia się dermografimem   możliwością pisania po skórze, występuje on w przebiegu nerwicy obok drżenia rąk i potliwości skóry
 • udar może być niedokrwienny (zanim rozwinie się krążenie oboczne, półkula jest już niedotleniona, obserwuje się objawy oponowe, ratunkiem jest wówczas podanie aktywnego plazminogenu (RTPA) do 3h, pacjent leży wówczas 6 tygodni   gorzej niż przy zawale) bądź krwotoczny (najczęściej w okolicy torebki wewnętrznej   tzw. udar torebkowy   głowa jądra ogoniastego, jądro soczewkowate i wzgórze); wyłączenie dróg przechodzących przez wzgórze i torebkę wewnętrzną

 • powoduje porażenie wiotkie mięśni przeciwległej połowy ciała (hemiphlegia) oraz zaburzenia czucia (hemianaestesia); w udarach CT obniża ciśnienie; udar może spowodować złe wchłanianie płynu mózgowo   rdzeniowego przez ziarnistości
 • pajęczynówki i w konsekwencji wodogłowie ~ odprowadza się go wówczas sztucznie przez założenie zastawki Pełza   Heuera; podczas udaru język zbacza w stronę porażonych kończyn
 •   przebieg dróg czuciowych: śródmózgowie \ /, most    , rdzeń [[
 •   za śmierć przyjmuje się ustanie czynności pnia; przed pobraniem narządów bada się zatem odruchy pniowe oraz EEG,
 • oczopląs cieplny (nystagmus caloricus), odruch rogówkowy
 •   w obrębie zwoju gwieździstego (szyjno   piersiowego) wykonuje się czasem blokadę (bóle)
 •   u nadciśnieniowców wylewy zdarzają się najczęściej rano z powodu zaburzenia równowagi S4 <=> PS4′
 •   obserwowany obrzęk tarczy n. wzrokowego przy badaniu dna oka jest przeciwwskazaniem do punkcji, gdyż świadczy o potencjalnych guzach i / lub wzroście ciśnienia śródczaszkowego; zatarcie granicy n. wzrokowego po stronie skroniowej (bocznej) jest często pierwszym objawem stwardnienia rozsianego
 •   przez otwory w wyrostkach poprzecznych C1 6 przechodzi t  kręgowa zaopatrująca móżdżek i ucho; w przypadku
 • zawrotów głowy wykonuje się RTG szyjnego odcinka kręgosłupa lub dokładniejszy NMR
 •   czasami w kanale kręgowym pojawiają się wyrostki kostne (osteofity) uciskające rdzeń
 •   zachowane żebro szyjne może uciskać n. promieniowy podobnie jak podczas oparcia ręki o stół operacyjny
 •   ze względu na szeroki rozwór krzyżowy u noworodków w tym miejscu podaje się znieczulenie ogonowe
 •   wydech powietrza odbywa się dzięki działaniu siły ciężkości żeber, siły sprężystości (energia zmagazynowana w
 • chrząstkach podczas wdechu) oraz dzięki sprężystości samych płuc
 •   m. zębaty przedni jest inicjatorem wdechu; ro. piersiowy większy łączy żebra z ramieniem   można wykonywać sztuczne
 • oddychanie przez odwiedzenie i tyłozgięcie kończyn górnych i ich powrót do pozycji wyjściowej (metoda Holger  Nieilsena); mechanizm śmierci przez ukrzyżowanie   rozstawienia ramion powoduje wdechową pozycję klatki piersiowej, rozciągnięcia ciała powoduje napięcia powłok brzusznych i przepony, złamanie kończyn uniemożliwia głębsze
 • oddychanie, skazaniec umiera we wdechu
 •   mostek był kiedyś miejscem pobierania szpiku (obecnie zaniechano tego ze względu na możliwość uszkodzenia tkanek śródpiersia); podczas operacji serca rozcina się mostek wzdłuż   przy okazji można wówczas usunąć nie zanikła w okresie dojrzewania grasicę (miostenia; długo żyjące limfocyty T i tak pozostają we krwi)
 •   ogromna siła działająca na krążki między kręgowe powoduje zwyrodnienia   kruszenia pierścienia, wypadanie klina,
 • ucisk na rdzeń i ból, należy wówczas interweniować operacyjnie; zaburzenia zwieraczy świadczą głębokim uszkodzeniu; brak odruchów świadczy o długotrwałości schorzenia; dyskopatia może zaburzać odruchy rdzeniowe przez uszkodzenie ramion łuków odruchowych, występuje najczęściej w krążku L5/S[   ból nasila się przy działaniu tłoczni brzusznej, w obrazie RTG obserwuje się zwężenie krążka, kryterium podjęcia natychmiastowej operacji stanowi ucisk na rdzeń
 •   skolioza to boczne wygięcie kręgosłupa ~ rośnie ona wraz z wiekiem, odciążenie i ulga następuje w pozycji leżącej,
 • wskazana Jest gimnastyka korekcyjna i pływanie, zaś niewskazane są skoki w dał i wzwyż oraz przewroty
 •   zamykający kanał nadgarstka troczek zginaczy może uciskać n. pośrodkowy, dając zespoły tunelowe (zespoły cieśni nadgarstka); jest to choroba zawodowa osób dużo pracujących rękami, np. dentystów; pojawiają się obrzęki i niedowłady; czasem pacjent budzi się z drętwieniem nadgarstka (podczas snu pojawia się przekrwienie żylne)   może to świadczyć o niedoczynności tarczycy
 •   w stawie ramiennym ścięgno m. dwugłowego ramienia biegnie śródstawowo, więc jest on wzmocniony mięśniami z zewnątrz i od zewnątrz (we wszystkich innych stawach torebka stawowa omija przyczepy stawowe)
 •   wióry kostne pobierz się często z talerza kości miedniczej
 •   człowiek siedzi na guzach kulszowych
 • iniekcje wykonuje się w 1\4 zewn. górną część pośladka; dziecko do zastrzyku trzeba trzymać, gdyż wkłucie zbyt głębokie w innym miejscu może doprowadzić do uszkodzenia nerwu kulszowego (i pronacji)
 •   złamanie kości udowej może spowodować uwolnienie do krwi tłuszczu i zator tłuszczowy (po 3 dniach pacjent odczuwa duszności, a po 7 umiera)
 •   upadek na pięty może uszkodzić otwory odżywcze kości udowej
 •   uszkodzenie spojenia łonowego daje bóle promieniujące w kierunku ud
 •   złamania marszowe kości śródstopia zdarzają się u baletnic, żołnierzy, pielgrzymów; chroni przez nimi obuwie na wysokich podeszwach
 •   staw biodrowy przenosi podczas chodu siłę 2x ciężar ciała, w biegu   4x, a w skoku   8x
 •   w życiu płodowym może nastąpić wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego przez złapanie nóżek rączkami
 •   guzy w obrębie siodła tureckiego do wielkości l cm operuje się przez nos (zachyłek klinowo   sitowy); guz kąta móżdżkowo   mostowego na n. twarzowym operuje się dwuetapowo
 •   złamanie kości skroniowej prowadzi do głuchoty, porażenia n. twarzowego, „krwawego uśmiechu”
 •   utrata przytomności przy pęknięciu t. oponowej średniej jest nieodwracalna   przy podejrzeniu wykonuje się RTG czaszki i szyjnego odcinka kręgosłupa oraz zakłada kartę intensywnego nadzoru (co 15 min bada się oddech, ciśnienie i tętno najważniejsze; spadku parametrów świadczy o prawdopodobieństwie powstania krwiaka   wykonuje się wówczas trepanację i odessanie krwi)
 • u noworodka przebieg i wymiary trąbki słuchowej są nieco inne (krótsza i szersza), aby więc podczas karmienia nie zalał jej pokarm, czekamy, aż mu się odbije
 •   cykle połówkowe polegają na przemiennej pracy po 7 h obu dziurek nosowych; ze względu na cienkie muszle nosowe katar u noworodka może być śmiertelny; w muszlach nosowych odbywa się ogrzewanie i nawilżanie powietrza  jest to
 • duży wysiłek metaboliczny, tłumaczący dobre ukrwienie tej okolicy (i w razie urazu obfite krwotoki); niewłaściwe prostowanie przegrody nosowej może doprowadzić do powstania krwiaka dającego bliznę, a ta napady policzkowe;
 • złamanie kości sitowej często prowadzi do utraty węchu
 •   charakterystycznym objawem złamania dołu przedniego czaszki jest „krwiak okularowy”, zaś dołu środkowego – wyciek krwi i / lub płynu mózgowo   rdzeniowego z przewodu słuchowego zewnętrznego; różnice w szerokości źrenic sugerują wylew krwi do mózgu; źrenice wąskie jak szpilki występują w zatruciu morfiną; brak adaptacji przy zachowanej akomodacji i jest objawem kiły
 •   przy porażeniu n. pachowego nie można włożyć ręki do rękawa (ucisk na ramię powoduje „porażenie miłosne” — „porażenie sobotniej nocy”); porażenie n. promieniowego (najbardziej narażony na urazy) ”  ręka opadająca; porażenie n. łokciowego   ręka szponiasta (objaw Biernackiego obserwowany przy kile); porażenie n. pośrodkowego – ręka błogosławiąca lub do przysięgi; w neuralgii splotu ramiennego pojawia się ból promieniujący od ramienia do dłoni bardziej po stronie łokciowej
 •   porażenie n. XII powoduje zanik mięśni języka, niemożliwość wystawienia go z jamy ustnej i stwardnienie językowe boczne
 •   porażenie n. XI powoduje niedowład m. czworobocznego (nie można wzruszyć ramieniem po porażonej stronie) oraz m.
 • mostkowo obojczykowo sutkowego (nie można zwrócić głowy w stronę przeciwną do porażonej) porażenie n. IX daje znieczulenie górnej połowy gardła i brak odruchu gardłowego, brak odruchu z zatoki szyjnej, utrata smaku z 1/3 tylnej powierzchni języka, nerwoból językowo gardłowy, trudności w połykaniu spowodowane niedowładem m. rylcowe   gardłowego i m  zwieracza górnego gardła
 •   porażenie n. VII daje objaw Bella   szeroko otwartą powiekę (z tego powodu wysycha rogówka, co daje ślepotę) oraz nadwrażliwość dźwiękową  hyperacusis (napięciem i wrażliwością błony bębenkowej zawiadują: m. napinacz błony
 • bębenkowej i m. strzemiączkowy   najmniejszy m. poprzecznie prążkowany ustroju, posiada unerwienie od n. VII); badanie n. VII przeprowadzamy obserwując fałdy na czole, domykanie powiek, opadanie kącików ust, domykanie szpary ust („palenie fajki” świadczy o udarze)
 •   porażenie n. III   trupio otwarta gałka oczna i opadnięcie powieki
 •   koło tętnicze mózgu zapobiega podkradaniu krwi przez obie półkule, ale jego czynność może zostać zburzona; blok w rozwidleniu t. podstawnej powoduje nagłą amnezję; w budowie koła zdarzają się nieregularności  w stanach utrat
 • przytomności, padaczce i po urazach głowy nie można prowadzić pojazdów, pracować na wysokości, przy maszynach w ruchu, w nocy ani pływać (bezsenności i alkohol nasilają niekorzystne objawy)
 •   powstający w przestrzeni pozagardłowej ropień pozagardłowy może łatwo rozprzestrzenić się na trudno dostępną okolicę śródpiersia  ropnie takie są bardzo niebezpieczne i grożą zejściem śmiertelnym
 •   intubacje najgorzej przeprowadza się u dzieci ze względu na lejkowaty przedsionek krtani; podczas intubacji narażone są miejsca łączenia strun głosowych, ich obszar ze względu na równoległe unaczynienie daje często wylewy po zabiegu; po przewlekłej intubacji może dojść do przetoki tchawiczo   przełykowej, stosuje się wówczas maskę krtaniową, która przechodzi przez struny głosowe i może powodować chrypkę; szczekający kaszel pochodzi od tchawicy; w zespole
 • Mendelsona płuca są białe z powodu zalania wymiocinami
 •   niedoczynność tarczycy daje „skórę kochanki”   czerwoną, wilgotną i aksamitną oraz tachykardię, za to niedoczynność   gruby głos, senność i bradykardię; niedoczynność przytarczyc powoduje obniżenie poziomu PTH i zaburzenie gospodarki wapniowo   fosforanowej, co w efekcie daje teżyczkę   obserwuje się wówczas duszność oddechową oraz objaw Chwostka (ścisk mięśni nad ustami przy uderzeniu w policzek)
 •   uszkodzenie ramienia powyżej odejścia t. głębokiej ramienia od t. ramiennej jest równoznaczne z amputacją kończyny
 •   punkty bolesności znajdują się na skórze w okolicy miednicy
 •   przy objawach otrzewnowych (m. in. silne wzdęcie powłok brzucha) lewatywa może być śmiertelna
 •   w podudziu zmagazynowane jest ok. 1\2 i krwi, pracę otaczających te naczynia mięsni nazywamy pompą łydkową lub obwodowym sercem żylnym; zastojowi tej krwi zapobiega się podłączając do artrofagu; rozszerzenie żył i magazynowanie przezeń krwi powoduje żylaki   są one dziedziczne i po wycięciu odrastają; kiedyś wyrywało się ż. odpiszczelową, a obecnie pozostawia się ja na potrzeby rewaskularyzacji; tętniaki są odcinkami tętnic z niedostatecznie wykształconymi ścianami, ich występowanie jest dziedziczne, często są one przyczyną nagłych zgonów, pęknięciu sprzyja duży wysiłek fizyczny, cierpi na nie do 30% ludzi, czasem operuje się je cewnikiem 0,5 mm x 2 m wprowadzanym do ż. udowej (wykorzystywaną ponadto do operacji neurochirurgicznych, krwawego pomiaru ciśnienia krwi oraz gazometrii   saturacja, pOa, pCO;); ż. szyjna wewnętrzna stosowana jest do wkłuć głębokich, za pomocą których dokonujemy

 • pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (ÓCZ), podajemy łęki i pobieramy krew; wszystkie żyły posiadają zastawki kształtu jaskółczego gniazda (przy operacjach stara się nie doprowadzić do ich zakażenia), biegną bocznie od odpowiadających tętnic z wyjątkiem naczyń udowych (fakt istotny o tyle, iż podanie przez pomyłkę katecholamin do tętnicy dają szybką martwicę i kończy się amputacją kończyny), dzielą się na powierzchowne i głębokie (połączone perforatorami czyli naczyniami przeszywającymi); do żył wkłuwa się po tej samej (ale ogólnie dowolnej) stronie ciała
 •   zator typu jeźdźca w rozwidleniu pnia płucnego może spowodować nagły zgon; przerwanie struny ścięgnistej w sercu może być śmiertelne; zamachowy ruch tenisisty może wyrwać elektrodę rozrusznika z koniuszka serca   wszczepia się go m. in. przy bloku przedsionkowo   komorowym grożącym zatrzymaniu akcji serca; kardi orni opatia   przerost
 • m. sercowego   upodabnia wyglądem serce dziecka do serca starca i kwalifikuje je do przeszczepu
 •   w zespole m. piszczelowego przedniego obserwuje się martwicę kości, silny ból, aż w końcu dochodzi do amputacji (cieśń żylna wywołuje martwicę)
 •   zmiany naczyniowe w hiperglikemii powodują tzw. stopę cukrzycową
 • miejsca pomiaru tętna na kończynie dolnej: t. udowa w ) /3 przebiegu poniżej więzadta pachwinowego, t, podkolanowa w szczycie dołu podkolanowego, a  piszczelowa przednia za kostką przyśrodkową, t. grzbietowa stopy między I / II kością śródstopia
 •   analogia unerwiania kończyny górnej i dolnej: n. podeszwowy przyśrodkowy jak n. pośrodkowy, zaś boczny jak n. łokciowy
 •   więzadło podłużne tylne nadaje tylnej powierzchni trzonów kręgowych wygląd kija bambusowego
 • pęczek naczyniowe   nerwowy ramienia składa się z t. pachowej i później t. ramiennej oraz okalających ją żył i nerwów (głównie n. pośrodkowy)
 •   promienistość wzrokowa tworzy tzw. skrzydła anioła
 •   tamponada serca polega na ubytku ściany tego ostatniego wskutek czego krew wypełnia worek osierdziowy i uciska serce, nie pozwalając na wykonywanie pracy, prowadzi przez to do zgonu

Odwiedzający wpisali takie problemy:

spojenie onowe, guz kąta móżdżkowo-mostkowego.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz