Wady wrodzone ściany klatki piersiowej

Wady wrodzone ściany klatki piersiowej to:

 •  Lejkowata klatka piersiowa
 •  Kurza klatka piersiowa
 •  Zespół Polanda
 •  Zwyrodnienie torbielowate żeber
 •  Dysplazja włóknista żeber

Lejkowata klatka piersiowa

Cechy charakterystyczne:

 •  wygięcie ku tyłowi trzonu mostka z przylegającymi do niego żebrami
 •  rękojeść mostka jest ustawiona prawidłowo
 •  najniższy punkt lejkowatego zagłębienia na poziomie połączenia wyrostka mieczykowatego z trzonem mostka
 •  przymostkowe odcinki żeber silnie wygięte ku tyłowi
 •  miejsce kątowego zagięcia przypada najczęściej na granicy chrzęstnej i kostnej części żeber
 •  w większości przypadków zmiany są asymetryczne
 •  spłaszczenie klatki piersiowej
 •  asteniczna budowa ciała

Hipotezy powstawania lejkowatej klatki piersiowej:

 •  wrodzone nieprawidłowości układu mięśni mających przyczepy w obrębie klatki piersiowej
 •  nadmierny wzrost żeber , które spychają ku tyłowi mostek
 •  zbyt wiotki mostkowy przyczep przepony
 •  nadmierny wysiłek oddechowy w dzieciństwie

Obraz kliniczny:

 •  zmniejszona tolerancja wysiłku
 •  zaburzenia rytmu serca
 •  duszność
 •  u małych dzieci czasami paradoksalne ruchy oddechowe
 •  skłonność do infekcji w obrębie układu oddechowego

Diagnostyka:

 •  rtg klatki piersiowej p-a i boczne
 •  Ekg
 •  spirometria
 •  gazometria

Wskazania do leczenia operacyjnego:

 •  ograniczenia czynnościowe
 •  względy kosmetyczno-psychologiczne
 •  narastające zniekształcenie w okresie szybkiego wzrostu
 •  Optymalny wiek do operacji: 3-14 rok życia

Rodzaje operacji:

 •  operacja Bunnera
 •  operacja Ravitcha
 •  operacja Atkinsa
 •  operacja Nussa

Kurza klatka piersiowa

Postacie:

 •  wypuklenie ku przodowi rękojeści mostka, najbardziej wysuniętym ku przodowi punktem jest kąt mostkowy lub mostkowy przyczep III żebra, poniżej trzon mostka jest odchylony ku tyłowi
 •  wypuklenie ku przodowi przede wszystkim trzonu mostka (rękojeść jest tylko nieznacznie wypuklona)

Kurzej klatce piersiowej towarzyszą często wrodzone wady serca, astma oskrzelowa i przepukliny przeponowe

Leczenie operacyjne:

 •  wskazania podobne jak w lejkowatej klatce piersiowej
 •  technika operacyjna-obustronne podochrzęstnowe wycięcie fragmentów chrząstek żebrowych IV-VII, osteotomia poprzeczna mostka, wyłamanie mostka ku tyłowi, ponowne połączenie chrząstek żebrowych z mostkiem szwami wchłanialnymi

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przepuklina mostkowa, klatka kurza.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz