Wady wrodzone serca

Poprzez wady serca rozumie się wrodzone lub nabyte odchylenie w budowie serca które mogą prowadzić do zaburzeń czynności serca. Większość dotyczy wad powstających podczas tworzenia się przegród lewego i prawego serca:

  1. ubytek w przegrodzie międzykomorowej
  2. ubytek w przegrodzie między przedsionkowej – w miejscu otworu owalnego ó duży otwór owalny
  3. przemieszczenie aorty lub/i tętnicy płucnej
  4. Nie zarośnięcie przewodu Botala
  5. Zwężenie cieśni aorty

Poza tymi wyizolowane są wady łączące kilka zaburzeń rozwojowych np. trylogia Falota (3 zaburzenia) tetralogia Falota (4 zaburzenia)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

otwór Botala.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz