Wirus Hantaan, Zespół płucny (Bunyawirusy)

Ta rodzina zawiera kilka rodzajów arbowirusów, jak również hantawirusy.

A.      Ogólna charakterystyka. Bunyawirusy są wirusami osłonkowymi z segmentowanym genomem RNA o ujemnej polarności i nukleokapsydem o helikalnej symetrii.

B.      Obraz kliniczny

1. Wirus Hantaan, po raz pierwszy opisany w latach pięćdziesiątych obecnego stulecia podczas wojny koreańskiej, wywołuje gorączkę krwotoczną z ostrą niewydolnością nerek.

2. Zespół płucny wywołany przez hantawirusy (szczep „Sin Norabre ). ujawniony na początku lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia, charakteryzuje się zespołem ostre] niewydolności oddechowej (często prowadzącym do śmierci), spotykanym najczęściej u Indian w zachodnich stanach Stanów Zjednoczonych (rejon tzw. „Czterech Rogów”, północna Kalifornia i  Nevada).

a.   Głównym rezerwuarem są myszy (Perymyscus spp.), lecz i inne gryzonie (np. wiewiórki ziemne, szczury, inne gatunki myszy) też są nosicielami wirusa. Nie udokumentowano przenoszenia zakażenia z człowieka na człowieka.

b.   Do lipca  1995 r.  wirus ten zakaził   113 osób w 23 stanach — współczynnik śmiertelności wynosił 52%.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz