Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN.

 • Aseptyczne zapalenie OMR – zapalenie, w przebiegu którego nie można zidentyfikować i wyizolować z PMR bakterii najczęściej odpowiedzialnych za ZOMR (najczęściej wirusy, np. Enterowirusy, HSV-2).
 • Pierwotne zapalenie mózgu – wynik bezpośredniego przedostania się wirusów neurotropowych do mózgu, dominacja objawów mózgowych (np. HSV-1, wścieklizna)
 • Przyzakaźne zapalenie mózgu – towarzyszy uogólnionemu zakażeniu wirusowemu przebiegającemu z charakterystycznymi objawami ze strony innych układów i narządów (np. VZV, odra)
Etiologia zależy od lokalizacji geograficznej i zespołu klinicznego. Zachorowalność na ZOMR 2,6/100.000, zapalenie mózgu 1,5/100.000. nSezonowość, np.: lato i wczesna jesień – enterowirusy i wirus    odkleszczowego zapalenia mózgu, zima i wiosna – świnka, odra, VZV.

Przyczyny ZOMR lub ZOMR i mózgu w Polsce

 • Enterowirusy
 • Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu
 • Wirus świnki
 • Adenowirusy
 • HIV
 • Inne – HSV-2, HSV-1, EBV, CMV, VZV, HHV-6
 • HSV-1
 • VZV
 • Wirus odry
 • Wirus grypy
 • CMV
 • Inne – enterowirusy (typ 71), wirus wścieklizny, HIV i EBV
Enterowirusy – Coxackie A i B, ECHO, enterowirusy typu 70 i 71. Inne – herpeswirusy (HSV, VZV, CMV, EBV), HIV.

Wirusowe ZOMR objawy

 • Łagodny przebieg
 • Objawy neurologiczne niezależnie od rodzaju wirusa ograniczają się do objawów ­ ciśnienia śródczaszkowego (ból głowy, nudności wymioty)
 • Gorączka o różnym nasileniu
 • Objawy oponowe
 • Dominują zaburzenia świadomości
 • Gorączka o różnym nasileniu

Objawy ogniskowe:

 •    jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 •    napady padaczkowe
 •    niedowłady i porażenia spastyczne
 •    niedowłady i porażenie nerwów czaszkowych
 •    porażenia wiotkie
 •    objawy móżdżkowe
 •    amnezja, afazja
 •    objawy wegetatywne

Wirusowe zapalenie rdzenia kręgowego

 • Zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (enterowirusy) – niesymetryczne porażenia wiotkie najczęściej czterech kończyn, gorączka, ból mięśni, bez zaburzeń czucia
 • Zapalenie substancji białej lub poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (HSV, EBV lub CMV) – porażenia wiotkie, zaburzenia czucia i czynności zwieraczy

badania Wirusowe zapalenia OUN

 • Leukocytoza z względną limfocytozą, prawidłowe CRP i prokalcytonina
 • PMR – zmiany typowe dla etiologii wirusowej
 • TK lub MR
 • Badania serologiczne – swoiste IGM w PMR lub krwi
 • Badania wirusologiczne – PCR np. dla HSV, VZV, CMV, HHV-6, enterowirusów w PMR
 • Izolacja wirusów w hodowli komórkowej z PMR (rzadko)
 • Badania wirusologiczne innych materiałów biologicznych (np. wymaz z gardła i odbytu dla enterowirusów)

Leczenie Wirusowe zapalenia OUN

 • Niezwłocznie rozpocząć terapię
 • Acyclovir 10mg/kg i.v. co 8h do 3 tyg.
 • Uzasadnione przypadki – gancyklowir 5mg/kg i.v. co 12h przez 3 tyg.

Wirusowe zapalenia OUN – rokowanie

 • ZOMR – zwykle przebieg łagodny i ustępuje samoistnie bez trwałych następstw, śmiertelność <1%
 • Zapalenie mózgu –rokowanie złe
 • Np. HSV-1 śmiertelność bez terapii 70-80%, przy szybkim włączeniu acyklowiru 30%
 • 30% trwałe następstwa psychoneurologiczne

Wirusowe zapalenia OUN – zapobieganie

 • Szczepienia ochronne – odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, grypa, polio
 • Swoista immunoglobulina przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZIG)
 • Profilaktyka wścieklizny
 • Nieswoiste i swoiste metody zapobiegania zachorowaniom na odkleszczowe zapalenie mózgu

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

Wirusowe zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych objawy.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz