Wodogłowie wewnętrzne i zewnętrzne

Przyczyną wodogłowia jest zwiększona ilość płynu mózgowo-rdzeniowego. Ilość płynu wzrasta gdy zaburzony jest stosunek jego wydzielania do jego wchłaniania. Powoduje to wzrost ciśnienia wewnątrz czaszkowego. Czaszka dzieci może ulec powiększeniu (luźne szwy i ciemiączka), natomiast skostniała czaszka dorosłych nie zmienia swoich rozmiarów a zwiększające się ciśnienie wewnątrz czaszkowe doprowadza do uciskania i uszkodzenia OUN.

Rodzaje wodogłowia

wodogłowie zewnętrzne – spadek resorpcji płynu mózgowo-rdzeniowego przez jamę podpajęczynówkową? (np. zapalenie opon mózgowych). Ciśnienie wzrasta zarówno na zewnątrz mózgowia jak i wewnątrz (komory mózgu). Ucisk na OUN przez płyn (a nie przez kości czaszki) powoduje wypadanie najpierw najbardziej wrażliwych ośrodków. Pojawiają się bóle i zawroty głowy.

Wodogłowie wewnętrzne, występuje gdy płyn nie ma odpływu z komór do jamy podpajęczynówkowej (zablokowanie 3 otworów (2 boczne i środkowy) łączących IV komorę z jamą podpajęczynówkową lub wodociągu mózgu). Ciśnienie wzrasta tylko w komorach mózgu i powoduje wzrost objętości i przyciśnięcie mózgowia do kości czaszki. U noworodków – mózgowie poszerza się (tzw. mózgowie balonowate), kości stają się papierowo cienkie a szwy rozchodzą się.

Leczenie wodogłowia

  • przebicie dna komory III (nakłucie od podstawy czaszki – przez podwzgórze) – bez otwierania czaszki
  • zespolenie komory bocznej ze zbiornikiem rdzeniowo-móżdżkowym. Otwiera się czaszkę i zakłada się cewnik z rogu tylnego komory bocznej do zbiornika rdzeniowo-móżdżkowego.
  • Zespolenie komorowo-otrzewnowe – umieszczenie jednego końca cewnika w komorze mózgu a drugiego końca w jamie otrzewnej (dren prowadzi się pod skórą). Po wszczepieniu jedynym niebezpieczeństwem jest koniec cewnika w jamie otrzewnej który może spowodować przebicie np. jelita.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

wodogłowie wewnętrzne, wodogłowie, pęknięta czaszka objawy.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz