Wpływ leków na cytochrom P-450

Substancje indukujące metabolizm:

 • barbiturany (zwł. fenobarbital),
 • benzopiren (dym papierosowy),
 • efawirenz,
 • etanol,
 • fenobarbital,
 • fenytoina,
 • izoniazyd
 • karbamazepina,
 • kortykosteroidy,
 • prymidon,
 • ryfampicyna,
 • troglitazon

Substancje hamujące metabolizm:

 • amiodaron,
 • chinidyna,
 • chinina,
 • chloramfenikol,
 • cyklosporyna,
 • cymetydyna,
 • erytromycyna,
 • fluorochinolony,
 • izoniazyd,
 • ketokonazol,
 • klarytromycyna,
 • makrolidy,
 • metronidazol,
 • omeprazol,
 • sok grapefruitowy,
 • SSRI,
 • tacrolimus
 • zafirlukast
 • zileuton

Leki, których metabolizm jest wzmożony/hamowany:

 • acetaminofen,
 • antyarytmiki,
 • barbiturany,
 • benzodiazepiny,
 • blokery Ca,
 • chloramfenikol,
 • chlorpromazyna,
 • cyklosporyna,
 • doksorubicyna,
 • efawirenz,
 • erytromycyna,
 • estrogeny,
 • etanol,
 • fentytoina,
 • flekainid,
 • haloperidol,
 • halotan
 • ibuprofen,
 • ketokonazol,
 • klozapina,
 • lidokaina,
 • meksyletyna,
 • nefazodon,
 • omeprazol,
 • opioidy
 • ryfampicyna,
 • sildenafil,
 • SSRI,
 • sterydy,
 • tamoksyfen,
 • teofilina,
 • TLPD,
 • tolbutamid
 • topiramat,
 • trazodon
 • warfaryna

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rzęsistkowica

Trichomoniasis. Nie przez wszystkich zaliczana do chorób wenerycznych — rzęsistkowica polega na zakaźnym zapaleniu śluzówek części płciowych, wywoła­nym przez rzęsistek...

Zamknij