Wpływ leków na cytochrom P-450

Substancje indukujące metabolizm:

barbiturany (zwł. fenobarbital),
benzopiren (dym papierosowy),
efawirenz,
etanol,
fenobarbital,
fenytoina,
izoniazyd
karbamazepina,
kortykosteroidy,
prymidon,
ryfampicyna,
troglitazon

Substancje hamujące metabolizm:

amiodaron,
chinidyna,
chinina,
chloramfenikol,
cyklosporyna,
cymetydyna,
erytromycyna,
fluorochinolony,
izoniazyd,
ketokonazol,
klarytromycyna,
makrolidy,
metronidazol,
omeprazol,
sok grapefruitowy,
SSRI,
tacrolimus
zafirlukast
zileuton

Leki, których metabolizm jest wzmożony/hamowany:

acetaminofen,
antyarytmiki,
barbiturany,
benzodiazepiny,
blokery Ca,
chloramfenikol,
chlorpromazyna,
cyklosporyna,
doksorubicyna,
efawirenz,
erytromycyna,
estrogeny,
etanol,
fentytoina,
flekainid,
haloperidol,
halotan
ibuprofen,
ketokonazol,
klozapina,
lidokaina,
meksyletyna,
nefazodon,
omeprazol,
opioidy
ryfampicyna,
sildenafil,
SSRI,
sterydy,
tamoksyfen,
teofilina,
TLPD,
tolbutamid
topiramat,
trazodon
warfaryna,

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz