Wpływ leków na czynność tarczycy

Wpływ jodu:

Jod wywołuje hamowanie syntezy HT w mechanizmie (jod nieorganiczny i jod organiczny) i tzw. efekt Wolfa- Chaikoffa (zahamowanie procesów   organifikacji   jodu). Ponadto: jodynacja enzymów (spadek aktywności peroksydazy) i zahamowanie procesów komórkowych (jodolaktony).
wplyw lekow na czynnosc tarczycy, tarczyca

Wpływ leków na czynność tarczycy

Inne działania:
 • hamowanie uwalniania HT z tyreoglobuliny (jod nieorganiczny)
 • hamowanie konwersji T4-T3 (inhibitory 5` MDI głównie w wątrobie i nerkach, jod organiczny)
 • hamowanie wiązania T3 z receptorem (oragrafin)
 • inne- bezpośrednie działanie cytotoksyczne, hamowanie proliferacji tyreocytów pobudzonych przez TSH
 •   krew -> Pokarm   jodki nieorganiczne [I-]  ->  symporter Na+/I- -> komórka
 •  pęcherzykowa tarczycy tu I-  I+ reszty tyrozylowe ->  peroksydaza
 • cząsteczki tyreoglobuliny  ->   MIT DIT,   sprzęganie -> synteza T3 i T4
 • (reakcje oraganifikacji jodu ->    hydroliza  tyreoglobuliny -> T3 T4 MIT DIT
 •  odjodowanie krew    T3 ->    + TBG, TBPA
 • Nadmiar podawanego jodu ->  zahamowanie syntezy i uwalniania HT ->  efekt Wolfa- Chaikoffa (  48-72 godz ) ->  mechanizm omijania adaptacyjny i  tzw escape fenomenon

 Amiodaron

Tzw. jodowany benzofeuran, metabolit (DEA- deetyloamiodaron). 1 tabl 200 mg zawiera 75 mg I. lek lipofilny, koncentruje się:

 • tkanka tłuszczowa
 • płuco
 • nerki
 • serce
 • mięśnie szkieletowe
 • tarczyca
 • mózg
Następuje eliminacja 66-75% drogą żółci lub kału. Dawka 200- 600 mg dostarcza w ciągu doby 7-21 mg I (dzienne zapotrzebowanie na I to 150- 200 µg). Ponadto:
 • zwiększenie lub obniżenie wydzielania TSH
 • hamowanie konwersji T4 do T3
 • hamowanie wydzielania HT
 • indukowanie autoimunologicznej choroby (zapalenie tarczycy, uaktywnienie guzów autonomicznych)

mechanizm działania

Podobieństwo cząsteczki amiodaronu i jego metabolitu do T4 czyli zdolność hamowania receptorów jądrowych dla HT (wyłącznie w mięśniu sercowym). Indukcja procesów immunologicznych (p/ciał przeciwtyreoglobulinowych jak i przeciwmikrosomalnych- 1/2 pacjentów ze zdrową tarczycą po kilku tygodniach leczenia). Nadmiar jodu indukuje apoptozę.
Obecność jodu w cząsteczce:
 • nadczynność (obszary ubogie w jod; Europa)
 • niedoczynność (obszary bogate w jod; USA)
 • zapalenia tarczycy

Działanie wielokierunkowe, zarówno endogenne jak i egzogenne:

 • hamują wydzielanie TSH
 • upośledzają uwalnianie HT z gruczołu tarczowego
 • hamują aktywność 5` dejodynazy typu 1 i 2
 • zmniejszają stężenie TBG

Heparyna

Pozornie zwiększa FT4 i FT3 in vitro.

Dopamina, Dobutamina

5 mg/kg/min ->   i.v. -> spadek TSH

5 mg/kg/min ->     i.v. Po 2-3 godz -> wzrost   ­TSH <0,5 mU/l- 3 mU/l wg. L. Van den Berghe G et all Clin Endocrinol. 1994, 41 i Lec E et al. Clin Endocrinol. 1999, 50

Lit

hamowanie syntezy i uwalniania HT.

Działanie:

 • hamowanie hydrolizy tyreoglobuliny i uwalniania HT
 • hamowanie wychwytu jodu i tworzenia HT (efekt mało istotny)
 • zwiększenie lub obniżenie jodochwytności
 • indukowanie procesów immunologicznych (nadczynność)
 • nasilanie procesów immunologicznych (niedoczynność)

Zalecenia:badanie tarczycy, powiększenie wola, podanie L-T4 nawet przy prawidłowym TSH.

Interferon

Działanie:

 • nasilenie ekspresji głównych antygenów zdolności tkankowej kl. I nieprawidłowa ekspresja antygenów zdolności tkankowej kl. II
 • bezpośrednie działanie toksyczne na tyreocyt
 • indukcja produkcji a- TPO, A- Tg, TBAb, TSAb

Predyspozycja do choroby:

 • Płeć żeńska
 • autoimmunologiczne choroby w wywiadach
 • obecność a- TPO, a- Tg
 • obecność choroby nowotworowej i HCV
 • leczenie interleukiną- 2

Efektem działania:

 • niedoczynność tarczycy  62%
 • silent thyroiditis  16%
 • nadczynność tarczycy  22%
  • choroba Graves- Basedowa
  • prawdopodobnie toksyczne zapalenie

Czas wystąpienia:

 1,5- 23 m- cy leczenia,  do 6 lat po przerwaniu terapii.

Leczenie:

 • tyreostatyki? 131I, betablokery, glikokortykoidy (silent thyroiditis),
 • L-T4 (niedoczynność)

ZALECENIA:

W trakcie leczenia, 6 m-cy po odstawieniu-   badanie tarczycy.  TSH, FT4, a- TPO, a- Tg

Białka nośnikowe ht

Tworzą wiązanie swoiste: TBG (70%), TBPA (transtyrentyna; 10-15%) lub wiązanie nieswoiste: albuminy (15-20%).

Występuje:

 • różnicowanie białek
 • metabolizm białek, węglowodanów, tłuszczów
 • bilans wodny
 • produkcja ciepła
 • gospodarka Ca + P
 • prawidłowy rozwój i czynność OUN

Wysoki poziom T4 i T3  prawidłowy lub wysoki TSH -> podwyższone FT4 FT3 -(nie)-> rozważ wzrost TBG  a gdy -(tak)-> rodzinna dysalbuminemia, przeciwciała T4/T3, wpływ leków,  schorzenia pozatarczycowe,  zespoły oporności na HT.

Wpływ leków na czynność tarczycy:

 •  Modyfikacja uwalniania TSH i opowiedzi TSH – TRH
 •  Wpływ na syntezę i uwalnianie hormonów tarczycy
  •  poprzez dostarczenie jodu
  •  poprzez hamowanie konwersji T4-T3
 •  Zmianę czynności układu odpornościowego
 •  Zmianę wiązania HT z białkami osocza
 •  wypieranie T4 z puli tkankowej
 •  Zmianę działania HT
 • Wpływ na zmiany stężeń wolnych i całkowitych HT
 •  Przyspieszenie usuwania HT z krwioobiegu
 •  Upośledzenie wchłaniania podanej p.o. T4

Hypertyroksynemia w stanie eutyreozy

Występuje:

 • podwyższone stężenie białek wiążących
 • estrogeny
 • zapalenie wątroby
 • opioidy
 • uwarunkowania genetyczne
 • przeciwciała przeciw tyroksynie
 • oporność na hormony tarczycy
 • amiodaron
 • porfiria
 • uporczywe wymioty ciężarnych (mogą się wiązać z podwyższonym stężeniem hCG– słabym, ale skutecznym stymulatorem tarczycy)
 • ostre zaburzenia psychiczne (niektóre wiążą się z obniżonym stężeniem TSH oraz osłabieniem odpowiedzi TSH na TRH, co wskazuje na ostrą nadczynność tarczycy; te zaburzenia są zwykle przemijające, a testy czynnościowe tarczycy powracają do normy na skutek leczenia zaburzeń psychiatrycznych)

Na wysokość stężeń HT i TSH poza stanem czynności tarczycy i sterujących ośrodków nadrzędnych ma wpływ wiele czynników! Nie wolno interpretować badań laboratoryjnych bez uwzględnienia stanu klinicznego pacjenta  i okoliczności, w których zostały wykonane badania.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

odma płucna, żyły konczyny dolnej.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz