Zaćma

Gałka oczna zbudowana jest z 3 błon:

  •        Błona włóknista oka (twardówka + rogówka)
  •        Błona naczyniowa oka (naczyniówka + ciałko rzęskowe + tęczówka)
  •        Błona wewnętrzna gałki ocznej = siatkówka

Rogówka zachowuje przeźroczystość tylko wtedy gdy jest zwilżana => zmniejszona ilość łez powoduje wysychanie a następnie zmętnienie rogówki. Soczewka również może ulegać zmętnieniu nazywanemu zaćmą albo kataraktą (występuje często u ludzi po 65r.ż.

WYRÓŻNIAMY 4 OKRESY ZAĆMY:

  1.      ZAĆMA WIEŃCOWA – zmętnienie brzegu soczewki – nie utrudnia to w ogóle widzenia (występuje u 25% ludzi między 20 a 30 rokiem życia, a u 95% ludzi po 65 r.ż.)
  2.      ZAĆMA NIEDOJRZAŁA – soczewka zawiera okolice zmętniałe i przejrzyste – widzenie się pogarsza, obraz jest mniej ostry
  3.      ZAĆMA DOJRZAŁA – soczewka w całości zmętniała, oko rozpoznaje kierunek światła
  4.      ZAĆMA PRZEJRZAŁA – całkowicie zmętniała soczewka kurczy się i wapnieje => w końcu wypada z aparatu wieszadłowego i opada na dno gałki ocznej => chory zaczyna widzieć

Leczenie polega na usunięciu soczewki i wstawieniu sztucznej (kiedyś soczewka pobierana była od zmarłych osób)

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz