Zakażenia szczepami Escherichia coli

Escherichia coli to gram-ujemne tlenowe pałeczki wchodzące w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jednak niektóre szczepy posiadają właściwości chorobotwórcze. Wśród pałeczek E. coli patogennych dla przewodu pokarmowego wyróżnia się:

  • enteroinwazyjne szczepy E. coli, spokrewnione z shigellami i często z nimi mylone z uwagi na wolną fermentację laktozy; należą tu pewne serotypy (028, 0112, 0115, 0124, 0136, 0143, 0145, 0147 i inne) wywołujące chorobę podobną do czerwonki z okresem inkubacji wynoszącym od 2 do 3 dni;
  • enterokrwotoczne szczepy E. coli (0157:H7), produkujące duże ilości toksyny shiga-podobnej (cytotoksyna Vero), hamującej syntezę białka, powodującej niszczenie komórek nabłonka i wywołującej martwicę krwotoczną oraz obrzęk przewodu pokarmowego. Zespół objawów klinicznych przypomina czerwonkę; niektórzy pacjenci, zwłaszcza dzieci, rozwijają w wyniku zakażenia tym szczepem pełną postać zespołu hemolityczno-mocznicowego;
  • enterotoksyczne szczepy E. coli (ETEC) inne niż szczep enterokrwotoczny, wywołujące tzw. biegunkę wodnistą (biegunka podróżnych i sporadyczne zachorowania wśród dzieci)

Diagnostyka opiera się na izolacji patogenu ze stolca. Hodowle prowadzi się na specjalnych podłożach MacConkeya. Ponieważ laboratoria rutynowo nie hodują E. coli, na skierowaniu należy zaznaczyć podejrzenie tego typu zakażenia, zwłaszcza jeżeli stolce biegunkowe zawierają domieszkę krwi.

Leczenie powinno być objawowe. Zwłaszcza ważne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Nie zaleca się podawania antybiotyków. E. coli są co prawda wrażliwe na większość antybiotyków stosowanych rutynowo w leczeniu zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego, ale są doniesienia o zwiększonej ilości powikłań w postaci zespołu hemolityczno-mocznicowego po podaniu Biseptolu.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

escherichia coli leczenie, coli bakteria objawy, e coli leczenie, e coli objawy, escherichia coli objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz