Zapalenie opłucnej

U 10 % pacjentów oddziałów wewnętrznych stwierdza się zmiany w opłucnej. Najczęściej – płyn w jamie opłucnej. Obecność płynu w jamie opłucnej – ważny objaw choroby ogólnoustrojowej lub procesu chorobowego obejmującego narządy klatki piersiowej albo dotyczącego samej opłucnej. Płyn ten może mieć charakter wysięku lub przesięku. Wysięk powstaje najczęściej w odpowiedzi na czynnik zapalny lub proces nowotworowy.  Po łacinie pleuritis.

Zapalenie opłucnej wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje zapalenia opłucnej :

1. pleuritis sero-fibrinosa (surowiczo – włóknikowe), przyczyny miejscowe :

przyczyny układowe :

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • lupus erythematosus disseminatus,
 • mocznica,
 • infekcje systemowe,
 • pozawałowy zespół Dresslera,
 • napromienie płuc lub śródpiersia,
 • (rzadko) przerzuty nowotworowe do opłucnej  i parę innych

Rzadko powoduje niewydolność oddechową (ucisk płuca) i organizuje się z tworzeniem zrostów.

2. pleuritis suppurativa =empyema pleurae (ropniak opłucnej) zwykle w przebiegu bakteryjnej lub grzybiczej infekcji opłucnej, w przebiegu wcześniejszej infekcji tkanki płucnej, rzadziej wskutek rozsiewu krwio- lub limfopochodnego z odległych ognisk ewentualnie przez ciągłość (ropień podprzeponowy lub wątrobowy). Ilość płynu na ogół mniejsza niż w wypadkach zapalenia surowiczo-włóknikowego. w wysięku przeważają neutrofile. w wyniku organizacji może dojść do całkowitej obliteracji jamy opłucnej.

3. pleuritis haemorrhagica (krwotoczne) rzadkie. występuję w przebiegu :

 • skaz krwotocznych,
 • schorzeń wywołanych przez riketsje
 • przerzutów nowotworowych do opłucnej

należy różnicować z krwotokiem do jamy opłucnej (np pęknięcie tętniaka).

Kryteria LIGHTA

Płyn jest wysiękiem jeżeli:

 • stężenie białka w płynie / stęż. białka w surowicy > 0.5
 • aktywność LDH w płynie > 200 U/ml
 • LDH płynu / LDH w surowicy > 0.6

O suchym zapaleniu opłucnej (pleuritis sicca)  mówimy, gdy odczyn opłucnowy bez formowania płynu w jamie opłucnowej. O wysiękowym zapaleniu opłucnej(pleuritis exudativa) mowa, gdy najczęściej spowodowane zapaleniem gruźliczym (50% chorych), rzadziej wirusowym i bakteryjnym o innej etiologii czy wysiewem  nowotworowym.

Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia płynu w jamie opłucnej

Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia płynu w jamie opłucnej

Etiologia  płynu  w  opłucnej

Przesięk

Wzrost ciśnienia hydrostatycznego: zastoinowa niewydolność krążenia oraz obniżenie ciśnienia onkotycznego: zespół nerczycowy. Drenaż limfatyczny:

Wysięk

Zapalenie opłucnej spowodowane:

 • zakażeniem: bakteryjnym, tbc, mykoplazmą, grzybami
 • zawałem płuca
 • nowotworami
 • chorobami tkanki łącznej: RZS, LE
 • chorobami autoimmunologicznymi, z.Dresslera, rodzinną gorączką śródziemnomorską
 • infekcjami podprzeponowymi: zapaleniem trzustki, ropniem pooperacyjnym podprzeponowym, dializami
 • przerzuty endometrium
 • lekami: nitrofurantoiną, metysergidem

Wysięk to także zamknięcie naczyń chłonnych przez nowotwory.

Ropniak

Płyn lipidowy

 • mleczowy z powodu uszkodzenia lub zamknięcia przewodu piersiowego
 • cholesterolowy z powodu gruźlicy, reumatoidalnego zapalenia stawów

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zapalenie opłucnej leczenie, zapalenie opucnej, zapalenie opłucnej przyczyny.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz