Zapalenie trzustki

ZAPALENIA trzustki dzielimy na:

Ostre zapalenie trzustki

 • bardzo trudne do wyleczenia.
 • bardzo ciężkie ostre zapalenia przeżywa 50% pacjentów
 • sok trzustkowy wydzielany w nadmiarze może doprowadzić do rozpadu trzustki = ŚMIERĆ
 • zakażone zapalenie trzustki jest również śmiertelne
 • zapalenie lekkie przy utrzymaniu ścisłej diety może przejść samo
zapalenie trzustki

zapalenie trzustki, wygląd zdrowej i chorej trzustki

Objawy zapalenia trzustki

 • twardy, obrzęknięty brzuch,
 • silny ból => należy podawać leki narkotyczne,
 • twarz czerwona,
 • wzrost aktywności enzymów trzustkowych w surowicy i moczu
 • Nudności, wymioty
 • Bębnica, porażenie jelit
 • Gorączka
 • Obniżenie ciśnienia, objawy wstrząsu
 • Puchlina brzuszna
 • Zmiany EKG
 • Wysięk w opłucnej lewej
 • żółtaczka
 • uszkodzenie mózgu

Przyczyny zapaleń trzustki

 • w 90% alkoholizm
 • zła dieta – pokarmy ciężko strawne
 • choroby dróg żółciowych – kamica, zwężenie brodawki Vatera
 • Samoistna
 • Wrodzone zapalenie trzustki: choroba dziedziczna autosomalnie dominująco, mutacja genu trypsynogenu®upośledzenie jego inaktywacji
 • Leki: moczopędne, beta-adrenolityki, kortykosteroidy, antybiotyki
 • Rzadsze przyczyny:

  • uraz brzucha, stan po operacjach brzusznych i ERCP
  • zakażenia wirusowe
  • uchyłki dwunastnicy, wrzód drążący żołądka,dwunastnicy
  • hipertriglicerydemia, hiperkalcemia
  • Glisty w drogach żółciowych, trzustka płatowa

Przebieg choroby

 • I okres – obrzęk lub martwica trzustki ®wzrost aktywności enzymów trzustkowych, stężenia CRP i leukocytozy
 • II okres – zdrowienie
 • III okres – powikłanie zapalenia martwiczego®zakażenie tkanki martwiczej, posocznica, ropień trzustki

Stopień ciężkości:

 • Ostre obrzękowe zapalenie trzustki
 • Ostre martwicze zapalenie trzustki:
  • z częściową martwicą
  • z całkowitą martwicą

Powikłania

Miejscowe:

Ogólne:

 • Płucne: niedodma, zapalenie płuc, wysięk opłucnowy, ropień śródpiersia
 • Krążeniowe: spadek ciśnienia, hipowolemia, hipoalbuminemia, nagła śmierć, wysięk w osierdziu, DIC, wykrzepianie wewnątrznaczyniowe,
 • Żołądkowe: wrzód stresowy, krwotok
 • Nerkowe: oliguria, mocznica
 • Metaboliczne: hiperglikemia, hipokalcemia,
 • psychoza

Przewlekłe zapalenie trzustki

 • Przewlekłe – nawroty choroby
 • Z ogniskową martwicą
 • Z odcinkowym/rozsianym włóknieniem
 • Wapniejące

Przyczyny

 • nadużywanie alkoholu
 • samoistne
 • inne: polekowe, nadczynność przytarczyc, hiperlipidemia

Objawy

 • nawracający ból, wyniszczenie
 • Nietolerancja pożywienia – niedomoga wydzielania
 • Z-ł złego wchłaniania, tłuszczowe stolce
 • Cukrzyca – niedostateczna produkcja insuliny

Odwiedzający wpisali takie problemy:

trzustka gdzie jest, Trzustka leczenie, Czerwona Twarz Leczenie.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz