Zasady prowadzenia badań przesiewowych

Zasady prowadzenia badań przesiewowych (u ponad 50% chorych nie występują żadne objawy):

 1. Objawy wskazujące na możliwość rozwoju cukrzycy:
 • zmniejszenie masy ciała
 • wzmożone pragnienie
 • wielomocz
 • osłabienie
 • zmiany ropne na skórze
 • stany zapalne narządów moczopłciowych
 1. Gdy nie występują żadne objawy => co 3 lata powyżej 45 roku życia

Co roku u osób z grup ryzyka:

 • nadwaga BMI >= 25
 • cukrzyca w rodzinie
 • mała aktywność fizyczna
 • grupa środowiskowa lub etniczna częściej narażona na cukrzycę
 • u osób u których w poprzednim badaniu stwierdzono nieprawidłową glikemię na czczo >100mg%
 • nietolerancja glukozy
 • u kobiet po przebytej cukrzycy ciężarnych
 • u kobiet które urodziły dziecko o masie ciała > 4kg
 • z nadciśnieniem tętniczym 140/90
 • z hiperlipidemią
 • stężenie HDL < 40mg % (norm HDL – min 20% ch. Całkowitego) i lub trójglicerydów > 250 mg% (norma <<200mg%)
 • z zespołem policystycznych jajników
 • z chorobą układu sercowo-naczyniowego
 1. Podejrzewając chorobę należy:
 • oznaczenie glikemi przygodnej w momencie wyst. Objawów hiperglikemi (=>200mg% – cukrzyca; <200mg% należy wykonać oznaczenie glikemi na czczo surowicy lub w osoczu krwi żylnej)
 • przy braku wyst. objawów lub przy współistnieniu objawów i glikemi przygodnej <200mg%, należy w kolejnych dniach dwukrotnie oznaczyć glikemię na czczo; jeśli glikemia dwukrotnie wyniesie >= 126 mg% – rozpoznaje się cukrzycę;
 • test doustnego obciążenia glukozą OGTP

test doustnego obciążenia glukozą OGTP

 • jednokrotny pomiar glikemi na czczo 100-125mg%
 • istnienie podejrzenie nietolerancji glukozy (np. osoby starsze bez nadwagi ale ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka cukrzycy)

WYKONANIE TESTU

 • 72 godz. (3 doby) wcześniej nie może zmieniać diety ani nie ograniczać spożywania węglowodanów
 • leki hiperglikemizujące kortykosteroidy, diuretyki tiazydowe, beta-blokery – ODSTAWIĆ
 • na czczo min. 8h po ostatnim posiłku
 • wypoczęty, po przespanej nocy
 • poinformować na czym polega badanie
 • pobranie próbki wyjściowej krwi żylnej
 • obciążenie glukozą (75g bezwodnej glukozy rozpuszczonej w ciepłej wodzie 250-300 ml i wypić w ciągu 5 min)
 • po obciążeniu – pozycja w spoczynku – siedząca
 • po 120min pobranie 2 próbki krwi żylnej i oznaczenie glikemi
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej – HPLC – wysokosprawna chromatografia cieczowa, (test musi zostać potwierdzony dwukrotnym oznaczeniem glikemi na czczo lub testem doustnego obciążenia glukozą)
 1. Nazewnictwo stanów hiperglikemicznych:
 • prawidłowa glikemia na czczo 60 – 99mg% (3,4-5,5 mmol/l)
 • nieprawidłowa glikemia na czczo 100-125mg%
 • nieprawidłowa tolerancja glukozy IGP – w drugiej godzinie testu tolerancji glukozy glikemia 140-199mg%
 • stan przed cukrzycowy – nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy
 • cukrzyca – objawy hiperglikemi i glikemia przygodna >= 200mg% lub dwukrotnie glikemia na czczo >= 126 mg % lub glikemia w drugiej godzinie po obciążeniu glukozą >= 200mg%

II.           TABELA

CUKRZYCA
TYP I TYP II
Budowa ciała
Cukrzyca w rodzinie
Okresy wystąpienia pierwszych objawów
Rozwój choroby
Pierwsze objawy
Patofizjologia
Liczba czynnych komórek Langerchansa
Obecność przeciwciał przeciw wyspowych, przeciw insulinowych/proinsulinowych
Ketoza
Poziom insuliny i Peptydu C
Przemiana materii
Leczenie insuliną

Odwiedzający wpisali takie problemy:

nietolerancja glukozy objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz