Zastawki serca

Zapewniają one stały, jednokierunkowy przepływ. Zamykają się dając dźwięki.

ZABURZENIAchoroba reumatyczna, zapalenie wsierdzia, niedomykalność / zwężenie zastawki. OSŁUCHIWANIE (miejsce przyłożenia stetoskopu gdzie najlepiej słyszalne są zastawki):

  • zastawka półksiężycowata aorty – II przestrzeń międzyżebrowa prawa, przy brzegu mostka
  • zastawka półksiężycowata pnia płucnego – II przestrzeń międzyżebrowa lewa, przy brzegu mostka
  • zastawka dwudzielna (lewa) – V przestrzeń międzyżebrowa lewa, nieco przyśrodkowo od lini środkowoobojczykowej (tam też osłuchujemy koniuszek serca)
  • zastawka trójdzielna  (prawa) – przyczep 6 prawej chrząstki żebrowej mostka

TONY SERCA:

  1. TON – GŁUCHY, DŁUGI – skurcz komór i zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych
  2. TON – DŹWIĘCZNY I KRÓTKI – zamknięcie zastawek półksiężycowatych i rozkurcz komór.

 

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz