zator tłuszczowy

ZATORY NIEZAKRZEPOWE TĘTNIC PŁUCNYCH. Materiał zatorowy, zwykle własne tkanki lub składniki ustroju, dostaje się do naczyń wskutek urazu – mogą nim być prawie wszystkie rodzaje tkanek oraz ciała obce, także gazy. bardziej istotne to :Zator tłuszczowy występuje po urazie tkanki tłuszczowej zapasowej lub kości (szpik żółty) z porozrywanych lipocytów. rzadziej po urazie stłuszczonej wątroby, po oparzeniach, w sterydoterapii (omyłkowe podanie dożylne oleistych preparatów domięśniowych), po limfangiografii (oleisty środek cieniujący), w przebiegu gangreny gazowej (Clostridium welchii zawiera silną lipazę), w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (uwolniona lipaza trzustkowa hydrolizuje tłuszcze).

Nie wiąże się prawdopodobnie patogenetycznie z ostrą hyperlipemią pourazową (przejściowy wzrost poziomu lipoprotein w surowicy po urazach, tworzą one stabilną emulsję nie wykazującą tendencji do wytrącania się w kapilarach) – materiał zatorowy odpowiada składem chemicznym lipidom tkanki tłuszczowej a nie lipoproteinom krwi.

Klinicznie może pozostać bezobjawowy lub objawy (przejściowa duszność) są przypisywane samemu urazowi. z czasem dochodzi do eliminacji kropli tłuszczu z płuc poprzez wydalenie z moczem, odkrztuszenie (przedostają się do pęcherzyków), zmetabolizowanie w wątrobie i surowicy. groźne jest, w wypadku masowych zatorów tłuszczowych, przenikanie kropli tłuszczu do krążenia dużego i powodowanie zatorów w mózgu (w 24-48 godz po urazie splątanie, śpiączka, duszność pochodzenia centralnego, możliwy zgon. morfologicznie – liczne drobne wybroczyny). płuca pełnią więc istotną rolę ochronną.

morfologia :

płuca przekrwione i sztywne. w płynie spływającym z przekrojonego narządu widoczne oleiste kropelki (wypływają po wrzuceniu kawałka płuca do soli fizjologicznej).mikroskopowo – krople tłuszczu widać po barwieniu Sudanem fragmentu tkanki płucnej przygotowanego na mrożaku. w ciężkich przypadkach obraz zespołu błon szklistych dorosłych (ARDS – wolne kwasy tłuszczowe są silnie toksyczne dla śródbłonków kapilar), liczne wybroczyny w tkance mózgowej (głównie substancji białej), błonach śluzowych, spojówkach i skórze.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zator tłuszczowy, zator tłuszczowy objawy, objawy zatoru tłuszczowego.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz