Zatorowość płucna – zapalenie zakrzepowe żył

zator tętnicy płucnej wraz z zakrzepicą żył głębokich to choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapadalność 100/100 000 rok (5/100 000 rok < 15 r.ż. i   500/100 000 rok > 80 r.ż.)

Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa

 Etiologia

 •   idiopatyczna                                25 – 50%
 •   nowotwory                                   15 – 25%
 •   pooperacyjna                                      20%

Dominujące objawy

 •   zatorowość płucna                          33%
 •   zakrzepica żylna                              66%

 Śmiertelność (w ciągu 30 dni)

 •   zatorowość płucna                          12%
 •   zakrzepica żylna                              6%

Zatorowość tętnicy płucnej

Śmiertelność nieleczonego ZTP wynosi 18-38%. 10% chorych z ZTP umiera w ciągu 1 godziny. Przyczyna 70% zgonów z powodu ZTP jest rozpoznawana dopiero pośmiertnie. Leczenie przeciwzakrzepowe zmniejsza śmiertelność w przebiegu ZTP o 75-85% (2-8%), ryzyko nawrotu zatorowości w ciągu 4-6 tyg. u chorych  prawidłowo leczonych wynosi 5%.

Źródła zatoru tętnicy płucnej

 • Blisko 90% zatorów tętnicy płucnej powstaje w wyniku zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
 • Około 10% w obrębie żyły czczej górnej oraz żył głębokich kończyn górnych.
 • Nikły odsetek zatorów powstaje w obrębie jam prawego serca.
 • Zupełnie sporadycznie występują zatory nieskrzeplinowe (tłuszcz, szpik kostny, kom. nowotworowe, płyn owodniowy, powietrze)
Anatomia układu żylnego kończyn dolnych

Anatomia układu żylnego kończyn dolnych

 

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich kończyn dolnych

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich kończyn dolnych

Ryzyko zatorowości płucnej

 • zakrzepica s. udowo-podkolanowego – ZTP w 67%
 • zakrzepica żył miednicy – ZTP w 77%
 • zakrzepica żył podudzia – ZTP w 46%
 • zakrzepica żył kończyn górnych – ZTP w 40%

Z zatorowością tętnicy płucnej jedynie 25 – 30% chorych z objawową ZTP ma kliniczne objawy zakrzepicy żylnej, a około 50 – 70% chorych z objawową ZTP ma potwierdzoną zakrzepicę żylną w badaniach obrazowych, z czego 2/3 ma zakrzepicę proksymalną. 80% objawowych zakrzepic obejmuje odcinek proksymalny. Większość chorych z objawową zakrzepicą proksymalną ma bezobjawową ZTP. Izolowana zakrzepica łydki (dystalna) rzadko powoduje objawy. Ok. 25% objawowych, nieleczonych zakrzepic dystalnych postępuje proksymalnie w ciągu tygodni od wystąpienia objawów.

Zatorowość tętnicy płucnej

pacjent z zatorowością tętnicy płucnej

zatorowosc tetnicy pacjent

zatorowosc tetnicy pacjent

Diagnostyka zakrzepowego zapalenia  żył

USG żył kończyn dolnych

Ultrasonografia wykazuje zakrzepicę żył kończyn dolnych w odcinku proksymalnym w 30 – 50% przypadków ZTP. Na podstawie dodatniego wyniku badania USG żył można zaniechać dalszych badań u większości chorych z niemasywnym klinicznie ZTP. Prawidłowy wynik ultrasonografii żył kończyn dolnych nie wyklucza zatoru tętnicy płucnej.

Sześciopunktowa próba uciskowa

Sześciopunktowa próba uciskowa

zakrzepica żyły udowej powierzchownej

zakrzepica żyły udowej powierzchownej

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zapalenie żył, Zatorowo pucna, tetnica biodrowa, układ żylny kończyny dolnej, układ żylny.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz