Zawzgórze

Zawzgórze (metathalamus) – leży ku tyłowi i poniżej poduszki, składa się z dwóch ciał kolankowatych bocznego i przyśrodkowego.

Ciało kolankowate boczne (corpus geniculatum laterale)

  •  stanowi niewielkie, podłużne uwypuklenie przy tylnym biegunie wzgórza, leżące bocznie od poduszki
  •  do jego brzegu bocznego wnika pasmo wzrokowe (tractus opticus), zaś swoim brzegiem przyśrodkowym łączy się z ramieniem wzgórka górnego (brachium colliculi superioris)
  •  ciało kolankowate boczne zawiera jądro ciała kolankowatego bocznego (nucleus corporis geniculati lateralis), które jest związane z drogą wzrokową i stanowi podkorowy ośrodek wzroku
  •  do jądra ciała kolankowatego bocznego dochodzą włókna pasma wzrokowego, część z nich przez ramię wzgórka górnego biegnie do jądra wzgórka górnego, a część, jako promienistość wzrokowa (IV neuron drogi wzrokowej – radiatio optica) dochodzi do kory wzrokowej

Ciało kolankowate przyśrodkowe (corpus geniculatum mediale)

  •  leży poniżej poduszki, przyśrodkowo w stosunku do ciała kolankowatego bocznego
  •  do ciała kolankowatego przyśrodkowego dochodzi ramię wzgórka dolnego (brachium colliculi inferioris)
  •  w ciele kolankowatym przyśrodkowym znajduje się jądro ciała kolankowatego przyśrodkowego (nucleus corporis geniculati medialis) związane z drogą słuchową, stanowiące podkorowy ośrodek słuchu
  •  do jądra ciała kolankowatego przyśrodkowego, przez ramię wzgórka dolnego, dochodzą aksony komórek jądra wzgórka dolnego
  •  włókna wychodzące z jądra ciała kolankowatego przyśrodkowego to ostatni neuron drogi słuchowej, który jako promienistość słuchowa (radiatio acustica) dochodzi do kory słuchowej

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz