Zespół bezdechu sennego (SAS)

SASsleep apnea syndrome, to zapadnięcie się górnych dróg oddechowych, w których występują po sobie następujące objawy: bezdech, spadek po2 i wzrost pco2, wzmożona praca oddechowa, reakcja budzenia się, aktywna hiperwentylacja, otwarcie się górnych dróg oddechowych z głośnym chrapnięciem i znów zapadnięcie się górnych dróg oddechowych.

Postać obturacyjna SAS

Objawy wiodące:

  •  głośne, nieregularne chrapania, z długimi przerwami w oddychaniu
  •  nasilające się uczucie zmęczenia i skłonność do zasypiania w czasie monotonnych zajęć

Inne objawy:

 Powikłania

  •  nocne (indukowane hipoksemią) zaburzenia rytmu z bradykardią.
  •  wzrost ciśnienia tętniczego (często brak nocnego spadku ciśnienia)
  •  pogorszenie istniejącej wcześniej niewydolności krążenia
  •  pełna niewydolność oddechowa,
  •  nadciśnienie płucne, serce płucne,
  •  poliglobulia
  •  zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego

 

 

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz