Zespół żebra szyjnego, mięśnia pochyłego przedniego, żebrowo-obojczykowy, nadmiernego odwiedzenia

Zespół żebra szyjnego to dodatkowe żebro najczęściej odchodzi od wyrostka poprzecznego VII kręgu szyjnego i łączy się bez-pośrednio lub za pośrednictwem pasma ścięgnistego różnej długości z I żebrem.

Ucisk w szczelinie tylnej mięśni pochyłych. Najczęściej kobiety w wieku 40 lat (mięśnie podtrzymujące obręcz ramienną słabną). 4-krotnie częściej niż zespół mięśnia pochyłego przedniego; dodatnia próba Adsona (?); zdjęcie pogranicza szyjno-piersiowego.

Zespół żebrowo-obojczykowy

Ucisk pęczka naczyniowo-nerwowego między obojczykiem i I żebrem. Gdy chory przesunie ramiona ku tyłowi i dołowi, znika tętno na tętnicy promieniowej (test militarny, próba Falconera i Weddella). Zespół występuje zwykle u osób dźwigających na plecach ciężary, np. tragarzy, żołnierzy z ciężkimi plecakami itp.

 Zespół nadmiernego odwiedzenia

Zespół uniesionego ramienia lub zespół naczyniowo-nerwowy Wrighta. Długotrwałe utrzymywanie kończyny górnej w odwiedzeniu nad głową – wtedy pęczek naczyniowo-nerwowy uciskany przez ścięgno mięśnia piersiowego mniejszego. Podnoszenie i zarzucanie ramion nad głowę powoduje osłabienie lub zanikanie tętna na tętnicy promieniowej; W zespole mięśnia pochyłego ulgę przynosi uniesienie ramion ku górze, a w zespole nadmiernego odwiedzenia – opuszczenie ramion.

Diagnostyka różnicowa

 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa szyjnego
 • Guz Pancoasta
 • Guz osłonki nerwowej
 • Usidlenie nerwu pośrodkowego i/lub łokciowego
 • Jamistość i guz rdzenia kręgowego
 • Patologie barku (np. uszkodzenie stożka rotatorów)
 • Fibromialgia
 • Choroba Raynauda
 • Ostry zespół wieńcowy
 • Zapalenia naczyń
 • Złożony zespół bólu miejscowego

 Leczenie

zależy od objawów: w postaciach o lekkim przebiegu – wyjaśnienie pacjentowi mechanizmu choroby i unikanie pozycji powodujących ucisk pęczka naczyniowo-nerwowego, gimnastyka wzmacniająca mięśnie unoszące obręcz kończyny górnej, ustawienie ramion w pozycji elewacyjnej zapobiegającej drażnieniu pęczka. Skuteczność leczenia zachowawczego 50-95%.

ostre objawy – ulgę może przynieść leżenie na brzuchu ze zwisającymi ku dołowi rękami. otyli – leczenie odchudzające. Zmiana miejsca lub charakteru pracy albo unikanie niekorzystnych, stresowych pozycji, ruchów i nie-korzystnych wad postawy.

Zespół żebra szyjnego – należy leczyć operacyjnie (możliwość występowania dość wczesnych powikłań przy leczeniu zachowawczym).

Rehabilitacja

Fizjoterapia powinna być prowadzona przez doświadczonego rehabilitanta

Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie grup mięśniowych odpowiedzialnych za zwiększanie przestrzeni w obrębie otworu klatki piersiowej i rozluźnianie mięśni odpowiedzialnych za jej zmniejszanie

Wskazania do operacji

 Rodzaje operacji

Dekompresja (przecięcie mięśnia pochyłego przed-niego lub jego przyczepu, usunięcie żebra szyjnego, częściowe lub całkowite usunięcie pierwszego żebra, przecięcie pasma ścięgnistego uciskającego naczynie;

Zabiegi rekonstrukcyjne tętnic

Złe wyniki leczenia operacyjnego w zespole mięśni pochyłych – lepsze leczenie zachowawcze.

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

yhs-002, zespół pierwszego żebra, zespół usidlenia w zakresie obręczy, żebro szyjne.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz