Złamania kości

Złamania kości (fracutra ossis) pojawiają się, gdy siła urazu przekroczy granicę wytrzymałości kości.

Złamanie kości oznacza przerwanie jej ciągłości, rozdarcie okostnej, wylew krwawy, zastój krwi żylnej i chłonki, uszkodzenie przyległych stawów i mięśni z zaburzeniem ich fizjologicznej równowagi. Złamania mogą być w zależności od działania urazu i budowy kości:

 •    zupełne (f. completa)
 •    niezupełne (infractio) – tylko część przekroju kości ulega przerwaniu, nie ma przemieszczeń,  u dzieci złamanie podokostnowe „złamanie zielonej gałązki”, okostna jest nienaruszona

W zależności od mechanizmu urazu wyróżniamy

 •    złamania pośrednie – z dala od miejsca zadziałania siły – złamania skośne i spiralne (szczególna odmiana – bardzo silny skurcz mięśnia)
 •    złamania bezpośrednie – w miejscu przyłożenia siły – złamania poprzeczne, podłużne, wieloodłamowe

Z punktu widzenia kierunku działania siły złamania dzielimy:

 •    przez zgięcie (gdy siła działa prostopadle do kości podpartej na obu końcach); najczęściej są to złamania o 2 płaszczyznach z odłamem pośrednim w kształcie klina
 •    przez skręcenie (gdy siła skręcająca działa wokół długiej osi kończyny); płaszczyzna złamania jest wtedy spiralna
 •    przez przesunięcie (gdy siła przesuwa kość podpartą w pobliżu miejsca złamania)
 •    przez rozerwanie = złamanie z oderwania
 •    przez zgniecenie (gdy siła działa bezpośrednio wzdłuż osi na kość o budowie gąbczastej)

amanie zaklinowane – odłamy kostne wbijają się w siebie, stwarzając wrażenie ciągłości

Złamanie bez przemieszczenia (fractura sine dislocatione) i z przemieszczeniem (fractura cum dislocatione)

 •    powodem przemieszczenia może być działanie urazu, pociąganie odłamków przez mięśnie, niewłaściwe działania po wypadku)

Ze względu na umiejscowienie: złamania trzonu, przynasady, nasady, występów kostnych

Z klinicznego punktu widzenia: złamania zamknięte (nieuszkodzona skóra) i złamania otwarte (ciągłość skóry jest naruszona)

 Objawy złamania kości

 •    zaburzenia czynności i przymusowe ułożenie kończyny
 •    ból i bolesność
 •    krwiak, sińce, obrzęk
 •    zniekształcenie zarysów kończyny
 •    patologiczna ruchomość wzdłuż kości długich
 •    trzeszczenie i tarcie odłamów kostnych
 •   o rozpoznaniu i tak decyduje rtg

WCZESNE POWIKŁANIA

o   ogólne

 •   wstrząs urazowy
 •   powikłania płucne zakrzepowo – zatorowe
 •   odleżyny
 •   zapalenie płuc
 •   zatory tłuszczowe w krążeniu mózgowym
 •   postępujące rozmiękanie mózgu w wyniku pourazowego niedokrwienia i nasilenia zmian miażdżycowych u ludzi starszych

o   miejscowe

złamanie otwarte

 •      przerwanie skóry (przebicie od wewnątrz, lub od zewnątrz)
 •      we krwi wyciekającej widać kropelki tłuszczu ze szpiku, z rany wystaje kość
 •      dochodzi do odpływu krwiaka otaczającego szparę złamania (a jest on korzystnym czynnikiem procesu zrastania kości)
 •      stosujemy różne klasyfikacje, np. trójstopniową skalę Gustilo-Andersona
 1.  rana 1 cm, spowodowana przez przemieszczający się odłam kości, który przebija skórę od wewnątrz, nie zabrudzona
 2. rana >1cm, zmiażdżenie tkanek miękkich z uszkodzeniem powierzchownych grup mięśni
 3. rana >10cm, z uszkodzeniem mięśni do warstwy  głębokiej, zabrudzona; i te złamania gdzie trzeba rekonstruować naczynia
 •      opracowanie chirurgiczne, wypłukanie solą fizjologiczną, zapewnić odpływ wydzieliny
 •      anatoksyna i surowica przeciwtężcowa, antybiotyki

zakażenie kości – powstaje w następstwie przenikania drobnoustrojów przez ranę do uszkodzonej kości

uszkodzenie stawu

uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych

 •      w wyniku zgniecenia lub przerwania przez przemieszczające się odłamy kostne w czasie wypadku lub przy nastawianiu
 •      może dojść do ostrego niedokrwienia i martwicy
 •      n. promieniowy, n. pośrodkowy, n. kulszowy, n. piszczelowy, n. strzałkowy
 •      brak tętna na obwodzie, ochłodzenie kończyny, zblędnięcie skóry, występowanie plam, porażenie mięśni na obwodzie, przeczulica, brak czucia, krwiak, obrzęk kończyny
 1.    obojczyk – tętnica i żyła podobojczykowa
 2.    nadkłykcie k. udowej – tętnica udowa
 3.    trzon k. ramiennej – tętnica ramienna
 4.    szyjka kości ramiennej – tętnica pachowa
 5.    staw kolanowy – tętnica podkolanowa

Zespół ciasnoty przedziału powięziowego – narastający ucisk przez tworzący się krwiak; ból, obrzęk, zasinienie, brak tętna na obwodzie, porażenie ruchowe, brak czucia – fasciotomia

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pni tętniczych należy nie później niż w 6 godzin po urazie wykonać operację przywracającą dopływ krwi do obwodu kończyny

uszkodzenie narządów sąsiednich

PÓŹNE POWIKŁANIA

ZESPÓŁ Z NIEDOKRWIENIA VOLKMANNA (PRZYKURCZ ISCHEMICZNY VOLKMANNA)

 •   okolica stawu łokciowego
 •   ucisk na tętnice ramienną uwięzioną między fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia a bliższym odłamem k. ramiennej
 •   ból przedramienia, nasilony przy prostowaniu palców, brak tętna na promieniowej, zasinienie i bladość ręki i przedramienia

  ZESPÓŁ SUDECKA (post-traumatic algodystrophy)

 •   ból kończyny, zesztywnienie stawów, zaburzenia naczynioruchowe
 •   okolica nadgarstka i kostek goleni
 •   w rtg drobne plamkowate nierównomierne odwapnienia kości, których struktura beleczkowa zaciera się
 •   po ok. 4 miesiącach zmiany zanikowe – skóra cienczej, chłodna, wilgotna, zanik owłosienia, paznokcie kruche i łamliwe, zanik mięśni

PROCES GOJENIA SIĘ

 •      goi się przez rozrost komórek kostnych na podłożu krwiaka okołozłamaniowego
 •      palce 2-3 tygodnie; k. promieniowa 4 tyg.; ramieniowa 6-8 tyg.; piszczeli 8-12 tyg.

powikłania zrostu

przyczyny

     zrost opóźniony – po 6 miesiacach nie ma zrostubrak zrostu – po 12 miesiącachstaw rzekomy (hipertroficzny, hipotroficzny) jest skutkiem braku zrostu

rozpoznanie rtg, USG, scyntygrafii

     nieprawdiłowe nastawienieniedostateczne unieruchomieniezłamanie otwarte

niewłaściwa technika operacyjna

ZŁAMANIA ZMĘCZENIOWE

 •    fractura lenta
 •    inaczej marszowe, z przeciążenia
 •    powolne zmiany zanikowe w miejscu największego przyłożenia siły – kość ulega rozrzedzeniu i łamie się bez udziału dodatkowego urazu
 •    sportowcy

ZŁAMANIA PATOLOGICZNE

 •    fractura pathologica
 •    błahy uraz → złamanie
 •    w kościach zmienionych chorobowo
 •    najczęściej w miejscu przerzutów nowotworowych
 •    należy leczyć operacyjnie

DORAŹNE POSTĘPOWANIE W ZŁAMANIACH

 1.    w celu unieruchomienia kości – unieruchomić 2 graniczące z nią stawy
 2.    szyna Kramera
 •   modelować na zdrowej kończynie
 •   zakładać przy pomocy osoby drugiej
 •   wymościć szynę watą i osłonić występy kostne
 •   kontrola ucieplenia i ukrwienia obwodowych odcinków kończyn
 •   odpowiednia długość!
 1.    przy braku sprzętu
 •   kończyna górna przywiązana do tułowia; złamane ramię do klatki piersiowej z przedramieniem zgiętym w łokciu pod kątem 90 stopni, wyprostowane w łokciu – wzdłuż ciała
 •   kończyna dolna – związanie z kończyną zdrową; zaopatrujemy na leżąco
 1.    opatrunek powinien być wygodny, nie kaleczący, wstępnie ustalić odłamy i dostatecznie ciasno założony
 2.    kończynę górną podwieszamy na temblaku

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz