Znieczulenie miejscowe

W przypadku stosowania środków znieczulających miejscowo ważne jest zarówno stężenie (musi być odpowiednio dobrane do konkretnego znieczulenia) i dawki jednorazowe i dobowe (lek wchłania się i może wywierać działanie ogólne).

Do niektórych leków i podczas wybranych znieczuleń dodajemy środki obkurczające naczynia (należy zawsze pamiętać o przeciwwskazaniach np. internistycznych jak np. cukrzyca , choroby naczyń)

  •                              zmniejszają o 30-50% stężenie środków znieczulających we krwi
  •                             zwiększenie długości działania (do 100%)

Najczęściej im większe stężenie leku znieczulającego tym większe stężenie środka kurczącego naczynia

           Znieczulenie Nazwa leku

Powierzchniowe

infiltracyjne

przewodowe

Kokaina (narkotyk!)

Laryngologia:

  1-2% ucho

  10% gardło

Prokaina (Polocainum) próba uczuleniowa

0,25-1%

1-2% (do 4%)

w stomatologii

Lignokaina (Lidocainum, Xylocainum)

1-2% ( 4% )

0,5-1%

1-2%

Bupiwakaina

0,25-0,5%

0,25-0,5%

Mepiwakaina

0,5%

1-2%

Do znieczuleń przewodowych poza stomatologią nie dodajemy środków wazoknstrykcyjnych.  Adrenalinę stosujemy w rozcieńczeniach od 1:12 500 do 1:400 000 .       Najczęściej od 1:50 000 do 1:200 000 ( nie dotyczy kokainy ).

Przykładowo: 0,5% roztwór leku znieczulającego – adrenalina 1:200 000

1% roztwór leku znieczulającego – adrenalina 1:100 000

2% roztwór leku znieczulającego – adrenalina 1:50 000

Kokaina sama silnie kurczy naczynia, ale do znieczuleń powierzchownych w laryngologii dodajemy dodatkowo adrenalinę – zmniejszenie wchłaniania i toksyczności.

Roztwór < 5% kokainy – adrenalina 1: 400 000 do 1:50 000

10% roztwór kokainy – adrenalina od 1:20 000 do 1:25 000

dawki leków:

kokaina – dawka jednorazowa max – 0,05 ; dawka dobowa max 0,15

lignokaina –  dawka jednorazowa max do 0,2 bez Adr ; do 0,5 z Adr

–  dawka dobowa max do 0,4 bez Adr ; do 1,0 z Adr

prokaina – dawka jednorazowa max do 0,5 bez Adr ; do 0,6 z Adr

– dawka dobowa max do 2,0

bupiwakaina – dawka jednorazowa max 0,15

– dawka dobowa max 0,15

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

lignokaina dawkowanie.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz