Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

UMIARKOWANE CZYNNIKI RYZYKA(iloraz szans 2-9):

SŁABE CZYNNIKI RYZYKA(iloraz szans < 2)

 • unieruchomienie w łóżku > 3 dni
 • unieruchomienie podczas podróży
 • wiek > 40 r.ż.
 • otyłość
 • żylakowatość podudzi
 • operacje laparoskopowe

ZABIEGI CHIRURGICZNE, częstość ChZZ przy braku profilaktyki:

 • wymiana stawu kolanowego i biodrowego 40 – 60%
 • (zatorowość tętnicy płucnej 5%)
 • chirurgia ogólna 15 – 40%
 • duże zabiegi ginekologiczne 15 – 40%
 • duże zabiegi urologiczne 15 – 40%
 • neurochirurgia 15 – 40%

URAZY, częstość ChZZ przy braku profilaktyki:

 • rozległe urazy                                                         40 – 60%
 • urazy rdzenia kręgowego                                        60 – 80%    (z porażeniem kończyn)

PRZEBYTY EPIZOD ŻCHZZ – ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu ŻChZZ w trakcie hospitalizacji jest 8-krotnie większe niż u chorych bez wcześniejszej zakrzepicy

ZAAWANSOWANY WIEK ryzyko ŻChZZ wyraźnie wzrasta po 40 roku życia i z każdą dekadą ulega podwojeniu:

 •         40 r.ż. – ryzyko ŻChZZ 2 -krotnie większe niż w 20 r.ż.
 •          80 r.ż. – ryzyko ŻChZZ 7 -krotnie większe niż w 40 r.ż.

OSTRE CHOROBY INTERNISTYCZNE

OBJAWOWY EPIZOD ZAKRZEPICY ŻYLNEJ

 • ZAKRZEPICA PROKSYMALNA                                  5%
 • ZAKRZEPICA DYSTALNA                                         15%

BEZOBJAWOWA ZAKRZEPICA ŻYLNA 94%

TROMBOFILIA

czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej

czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE klinika:

 • Objawy ŻChZZ u 15 % chorych z nowotworem (w niektórych postaciach nawet w 90%)
 • Epizod ChZZ może wyprzedzać rozpoznanie choroby nowotworowej nawet na kilkanaście miesięcy
 • W okresie od 6 do 24 miesięcy od wystąpienia epizodu idiopatycznej zakrzepicy żylnej u 15 % chorych rozpoznaje się nowotwór (Ackerman R.F., Estes J. E., 1951)
 • Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych i ZTP – najczęściej
 • Zakrzepica żył kończyny górnej (nowotwory płuc, chłoniaki, cewnik w żyłach centralnych)
 • Wędrujące zapalenie żył powierzchownych (rak trzustki, raki przewodu pokarmowego)

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, częstość występowania ChZZ:

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE ryzyko związane z terapią nowotworów

 • Leczenie operacyjne – wzrost ryzyka 3-5 razy
 • teleradioterapia i brachyterapia
 • chemioterapia i hormonoterapia

Odwiedzający wpisali takie problemy:

choroba zakrzepowo zatorowa objawy, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa objawy.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz